Fietspaden Kenaupark worden gesloopt

Gepubliceerd op 04-08-2016. Laatste update op 18-12-2016.

Haarlem gaat een belangrijke voorrangsfietsroute richting het station opheffen. De bocht met de Kinderhuisvest wordt een heel gevaarlijk kruispunt. De fietsers verliezen hier hun voorrangspositie. De fietspaden in het Kenaupark verdwijnen, en de aansluiting op de Rozenstraat naar het station wordt afgesloten. De gemeente kiest hier heel duidelijk voor de auto ten koste van de fiets.

Wethouder Cora-Yfke Sikkema (GroenLinks) kreeg 7 juli fiat van de gemeenteraad om haar plannen door te zetten. Zelfs het tweerichtings fietspad tussen de Franklin Hoevens fietstunnel en de Rozenstraat verdwijnt.
“Zeer ongewenst”, aldus inspreker Jan van Wegen, bewoner van het Kenaupark: “Op de noordwestpunt van het Kenaupark ontstaat dus een knoop waar alle verkeersdeelnemers, zowel autoverkeer als fietsverkeer, zich door één en dezelfde flessenhals moeten persen. Dagelijks zijn hier al spitsuuropstoppingen van soms meer dan 100 meter lang.”

Het fietsbelang wordt te niet gedaan met simpele argumenten als: ‘Er gaan dan minder auto’s rijden en de weg wordt smaller.’
René Rood van de
Fietsersbond: “Er komt juist meer ruimte voor de auto in het Kenaupark. Het wordt een 5 meter brede weg zonder fietsstroken of fietspaden: meer ruimte voor de auto, minder ruimte voor de fietser. Straks is de weg 5 meter. Wel een bordje 30 km, maar geen drempels. Houdt de automobilist zich daarom aan de 30 km en gaat er hierdoor minder verkeer rijden?” 
Over de gevaarlijke bocht: ‘Er is goed zicht’ (hoezo??)
Over de snelheid:  ‘de snelheid is nu ook al niet hoog.’ Ja, nogal wiedes met het huidige slechte wegdek en de huidige voorrangssituatie. Straks ligt er asfalt en weet iedereen dat je met voorrang rechtsaf kunt doorsjezen.

Collegepartijen PvdA, GroenLinks, D66 en CDA zeiden te twijfelen.

Moussa Aynan: “Ik ben geen verkeerskundige, ik ga uit van de correcte beantwoording van het college.”
Bas van Leeuwen (D66): “Maar als de bus nu wel met 50 door de bocht gaat?”
Alleen SP, OPH en CU waren duidelijk tegen het plan van de wethouder.
Anne-Feite Bloem (SP):
“De huidige situatie is zo slecht nog niet. Wordt het Kenaupark 30 km-gebied door de auto meer ruimte te geven?”

Jaap Moerman van de Fietsersbond: “Onbenul regeert bij de gemeente. Er is geen fietskennis meer aanwezig. Men roept maar wat. Fietsbeleid wordt in woord beleden, maar niet in daden. In het onlangs besproken verkeersplan zet de gemeente het belang van de voetganger en de fietser op 1 en 2, boven het OV en de auto. Kinderhuisvest en Kenaupark zouden een aantrekkelijke route moeten zijn om om het centrum heen te fietsen, en nu zet de gemeente de fietser in de kou. Aan de voorkant weet de gemeente niet wat ze van de
achterkant vindt...”

René Rood: “Ook de oversteekbaarheid van de Kinderhuisvest voor voetgangers wordt verslechterd. De mogelijkheid om de fietser en voetganger bij de Zijlbrug beter te beschermen met een vluchtheuvel wordt achterwege gelaten. De gemeente is de enige partij die dit ontwerp omarmt. Bewoners, Fietsersbond, Bomenwacht worden genegeerd en in de steek gelaten.”

Ter illustratie in de bijlagen:
Ingezonden brieven in het Haarlems Dagblad
en Artikelen in het Haarlems Dagblad en het Haarlems Nieuwsblad
In bijgevoegde persbericht staan ook foto's.
2016-07-12 HD - (ingezonden brief) Koude douche Haarlemse politiek (Kinderhuisvest - Kenaupark)
2016-07-05 HD - (ingezonden brief) Fietsers in gevaar bij Kenaupark
2016-07-21 HN - Nieuwe inrichting Kenaupark en Kinderhuisvest (persbericht gemeente, persbericht Fietersbond werd genegeerd..)
2016-07-18 HD - Gemeente maakt van Kenaupark weer echt monument (persbericht Fietsersbond werd genegeerd....)
2017-07-11 Persbericht Fietsersbond aan de Haarlemse media