Fietsparkeerplaatsen in Haarlemse winkelstraat moeten plaats maken voor autoparkeerplaatsen

Gepubliceerd op 22-02-2014. Laatste update op 30-07-2016.

foto:Fietsersbonf afdeling Haarlem en Regio
Verbijsterd was de Fietsersbond toen bekend werd dat de Cronjéstraat weer toegankelijk zou worden voor autoverkeer. Met de rug naar de toekomst, op verzoek van een aantal ondernemers maar…. tegen alle adviezen in en tegen de wens van de meerderheid van de gebruikers in. De enquête onder de gebruikers wijst onder meer uit dat:

  • 67% van de bezoekers de situatie wil laten zoals hij is;
  • 22% voorstander is van openstelling;
  • 19% van de bezoekers met de auto komt en 74% loopt of met de fiets komt;
  • 60% van de bezoekers auto’s in de straat als onprettig ervaart.

Wat is er mis met de gemeente? Neemt zij dan helemaal geen verantwoordelijkheid meer voor de stad? Als 19% van de automobilisten in de Cronjéstraat wil parkeren, genereren deze 200 auto’s per uur. Openstelling leidt tot veel ongewenst zoekverkeer, gevoel van onveiligheid en tot onnodig veel fijnstof. Er zal de hele dag kunnen geladen en gelost. Dat leidt tot filevorming en opstoppingen. Voor fietsers wordt de straat onaantrekkelijk en onveilig gemaakt. Het aantal autoparkeerplaatsen wordt uitgebreid naar 60; er zijn er nu 30; de uitbreiding gaat ten koste vaneen substantieel aantal fietsparkeerplaatsen dat weggehaald wordt. Moeten de fietsers hun rijwielen dan maar in parkeergarage parkeren?

De vitaliteit van de straat is afhankelijk van mensen die doelgerichte boodschappen doen. Dat wordt vooral gedaan door fietsers en voetgangers, geen automobilisten en ookniet door de ondernemers die de auto terug willen in de Cronjéstraat.

Zegde de burgemeester niet toe om –bij openstelling- te gaan monitoren? De uitkomst staat bij voorbaat vast. En wel hierom: de Fietsersbond vraagt in haar inspraakreactie –als toch tot openstelling wordt besloten- om te monitoren op luchtkwaliteit, tevredenheid bezoekers, veiligheid, opstoppingen en omzetcijfers. Het antwoord van de gemeente lijkt positief: monitoring wordt in handen gegeven van de werkgroep, van de ondernemers dus die de openstelling willen. De slager mag zijn eigen vlees keuren. Waarom geen onafhankelijk onderzoek? Waarom geen termijn van een jaar om een onafhankelijk onderzoek door Raad of commissie te evalueren?

Een club van ondernemers krijgt nu zijn zin omdat kennelijk alleen hun ondernemersbelangen tellen.  Gaat dit de Cronjéstraat nu helpen? Nee, dat weten we eigenlijk met z'n allen. Zou het College dan geen verantwoordelijkheid moeten nemen? Ter bescherming van de winkelstraat zelf?

Met dit besluit lijkt de takendiscussie niet meer nodig. De Haarlemse overheidsbemoeienis is terug naar 19e eeuwse opvatting: "Wij zijn er niet, wij hebben geen beleid, ondernemers, gaat u uw gang." En de gebruiker/consument heeft het nakijken.

In de bijlage kunt u het hele verhaal downloaden.