Haarlemmer Wielen 2016 nr 4 Verkeerde titel: Fiets binnen = Fiets winnen

Gepubliceerd op 09-01-2017.

In de Haarlemmer Wielen nr. 4 van 2016 is een foutje geslopen in de titel Van het artikel 'Fiets binnen = Fiets winnen' op pagina 2. De officiële titel van de actie had moeten luiden:

'Fiets binnen = winnen'

Onze excuses daarvoor.

-----------------

Fiets binnen = winnen

Rob Stuip

In de binnenstad wordt hard samengewerkt om de overlast die geparkeerde etsen soms veroorzaken, tot een minimum te beperken. Zo is al enige tijd een breed samengestelde werkgroep ‘Fietsparkeren’ actief.

Het is natuurlijk mooi dat bezoekers met de ets komen, maar het stalen ros staat hier en daar wel behoorlijk in de weg. Enerzijds komt dat doordat bezoekers graag zo dicht mogelijk bij hun bestemming parkeren, anderzijds doordat niet iedereen de gemeentelijke fietsenstallingen in de Smedestraat en op de Botermarkt weet te vinden. Daarom is nu een actie bedacht in samenwerking met ondernemers in de binnenstad.

Fietsers die hun tweewieler in één van de gratis stallingen plaatsen, kunnen tijdens de actieperiode stempeltjes sparen voor korting bij winkels en horecabedrijven in het centrum. De actie ‘Fiets binnen = fiets winnen’ is op 9 november als pilot van een half jaar gestart met tien deelnemende ondernemers. Een vol boekje met stempels geldt ook als lot: de hoofdprijs is een ets. Initiatiefnemer van ‘Fiets binnen = winnen’ is Fred Postma, al ruim zeven jaar actief als centrummanager van Haarlem. De centrummanager heeft een verbindende functie in de binnenstad. Hij loopt als een oliemannetje rond tussen gemeente, winkeliers, horecondernemers, wijkraden en andere belanghebbenden. Vanuit de Fietsersbond steunen wij de actie ‘Fiets binnen = fiets winnen’ van harte. Fietsers worden zo verleid hun fiets in één van de stallingen te plaatsen, in plaats van dat ze bedreigd worden met ‘handhaving’ als zij hun fiets ‘fout’ parkeren...