Mooi duurzaamheidsprogramma, maar wat gaat Haarlem doen?

Gepubliceerd op 05-09-2015. Laatste update op 30-07-2016.

Mooi duurzaamheidsprogramma, maar wat gaat Haarlem doen?

Haarlem en duurzamheidsbeleid 2015-2019

Haarlem heeft een duurzaamheidsprogramma opgesteld voor de komende 4 jaar. ‘Verkeer en vervoer’ is volgens de CO2-monitor verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de CO2-uitstoot. De nota schrijft: "Keuze voor de fiets in plaats van de auto levert 100% besparing op van uitstoot van CO2 én van gezondheidsschadelijke stoffen en geluid. Bovendien is bewegen goed voor de gezondheid." Dat zijn mooie woorden. Daar kan iedereen het over eens zijn, maar wat gaat de gemeente nou doen dat we meer en vaker de fiets pakken?

“Stimuleren van het fietsgebruik”, zegt de nota. Ja, dat hebben we jaren kunnen lezen in vele nota’s van de gemeente. Wat voegt dit Duurzaamheidsprogramma toe? De gemeente gaat bijna niks nieuws doen. Immers het plan voor de fietssnelweg naar Amsterdam ligt er al jaren. De gemeente gaat fietsprojecten uitvoeren op wegen waar groot onderhoud uitgevoerd gaat worden. “Mits er voldoende financiering is”, wordt er meteen bijgezegd.

Stoer is de doelstelling van de gemeente om in 2019 voldoende fietsparkeerplekken te hebben in de stad. Nou, daar houden we de gemeente graag aan! Met een ‘werkgroep fiets’ en slechts 50.000 euro gaat dat echt niet lukken.

Tenslotte gaat de gemeente een doelstelling formuleren voor de groei van het fietsgebruik, maar ze weet nog niet hoe: “Er loopt nog een onderzoek naar een geschikt(e) meetmethode en -criterium.” Wat wil dat zeggen?

Haarlem wil Fietsstad 2016 worden onder het thema ‘Bikeconomics’. Haarlem zal toch echt met goed beleid moeten komen om als fietsstad erkend te worden.

Het ‘Duurzaamheidsprogramma 2015-2019’ wordt 10 september behandeld in de gemeenteraad.