Persbericht Bezwaar verkeersplan Kenaupark

Gepubliceerd op 20-12-2016.

       

Haarlem, 20 december 2016

“Niet de fiets, maar de auto krijgt meer ruimte, dat is onbegrijpelijk”

Fietsersbond en Milieudefensie maken bezwaar tegen verkeersplan Kenaupark

De Fietsersbond en Milieudefensie tekenen officieel bezwaar aan tegen het verkeersbesluit Kenaupark. René Rood van de Fietsersbond: “De keuze van de gemeente om hier de fietspaden weg te halen is onbegrijpelijk. Daarom vechten we het verkeersbesluit aan om het ontwerp Kenaupark gewijzigd te krijgen.” 

Het college vindt dat het ontwerp een versterking is van het groen in het Kenaupark en zegt in haar besluit: “de afwaardering van het Kenaupark leidt tot een vereenvoudiging van de wegstructuur waarbij extra ruimte wordt gecreëerd voor de fiets, ten koste van de auto. Hiermee wordt recht wordt gedaan aan het historische en monumentale karakter van het Kenaupark”. Karel van Broekhoven van Milieudefensie: “Dat is in strijd met de feiten: de auto krijgt juist meer ruimte.” René Rood: “Het park mooier maken is een mooi streven, maar weegt dat streven op tegen het gevaarlijker maken voor fietsers?! Er rijden hier veel auto’s en dat zullen er niet minder worden.” 

Fietsersbond en Milieudefensie worden gesteund door twee oud-verkeersambtenaren van Haarlem: 

Bob Fabel, voormalig hoofd van de afdeling Verkeer & Vervoer: “Dit ontwerp zet alles op zijn kop. De toekomst is gericht op het benadrukken van de rol van de voetganger en de fietser, maar hier staat de doorstroming van de auto centraal. De fietsers worden in dit ontwerp ernstig tekort gedaan en in nodeloos gevaarlijke situaties gebracht. Het huidige ontwerp is destijds met veel zorg tot stand gekomen. Hier wreekt zich het werken in regie: veel deskundigheid en ervaring binnen de gemeente is verdwenen.” 

Jaap Bakker, voormalig senior verkeerskundige van de afdeling Verkeer & Vervoer: “Op geen enkele wijze is het te verwachten dat het autogebruik op de het Kenaupark zal verminderen. Het Kenaupark is niet alleen een hoofdfietsroute voor fietsers, het is ook een belangrijke noord-zuid verkeersader”. 

Oproep

Fietsersbond en Milieudefensie roepen iedereen op om ook een bezwaarschrift in te dienen. Een model bezwaarschrift is te downloaden op de website van de Fietsersbond, haarlem.fietsersbond.nl. Deze brief moet vóór 4 januari bij de gemeente zijn.

Voor nadere informatie:

René Rood, Fietsersbond, 06 45472287
Karel van Broekhoven, Milieudefensie,  023 5245876 

Het verkeersbesluit is gepubliceerd op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-63623.html