Persbericht Velserstraat behoort tot de stad

Gepubliceerd op 08-01-2017.

Persbericht 

 

 

 Velserstraat behoort tot de stad

De heer de Jong betoogt in het HD van 3 januari dat de keuze voor het soort wegdek bij de bewoners ligt. Hoezo? Het is een misverstand te denken dat de Velserstaat exclusief domein is van de mensen die eraan wonen en dat zij dus mogen bepalen hoe de straat wordt ingericht. Bewoners zijn niet de enige gebruikers van deze straat. De Velserstraat heeft meer functies: zij is naast verblijfsgebied ook een doorgaande route voor fietsers, auto’s, bussen en vrachtwagens. De inrichting van wegen als de Velserstraat dient dus een algemeen belang. Vandaar dat ook organisaties als de wijkraad, Rover en de Fietsersbond zich hiermee bemoeien. Om het algemeen belang te dienen heeft de gemeente Haarlem in het verleden beleidsregels opgesteld over onder meer snelheid, veiligheid, comfort op fiets- en busroutes en geluidshinder Deze regels zouden uitgangspunt voor de weginrichting moeten zijn. Als deze worden toegepast, dan zou de Velserstraat een asfaltverharding krijgen op eenzelfde manier als andere delen van de route van buslijn 2. 

Helaas schuift de gemeente het beleid regelmatig terzijde omdat bewoners iets anders willen. In dit geval omdat ze klinkers mooier vinden dan asfalt. Een kwestie van smaak, niet een kwestie van verkeersveiligheid of comfort. Klinkers verzakken snel bij zwaar verkeer en leiden dan tot een slecht wegdek. Dat is vervelend of zelfs gevaarlijk voor fietsers en leidt tot trillingsoverlast. De wijkraad Kleverpark is met de Fietsersbond en Rover daarom op deze gronden tegen klinkers, dus ook strengpersklinkers.

De ontwikkeling waar de straatbewoners het recht opeisen te bepalen hoe een doorgaande weg wordt ingericht, komt steeds vaker voor. Dat is een slechte zaak voor de stad als de gemeente hierin meegaat. De gemeente hoort op te komen voor het stadsbelang, niet alleen voor het straatbelang.

René Rood