Contact

De Fietsersbond Afdeling Haarlem en Regio komt actief op voor de belangen van de fietsers in de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Velsen en Zandvoort. De Fietsersbond zet zich ervoor in dat fietsers goed, comfortabel en veilig kunnen (blijven) fietsen. We proberen deze belangen op verschillende manier te behartigen. We doen dat via ambtelijk overleg en door beïnvloeding van de politiek, bijvoorbeeld door in te spreken op plannen van de gemeenten voor wegen, bruggen en fietsenstallingen. 

De Fietsersbond maakt ook zelf plannen om het fietsen veiliger en beter te maken. Onze inzet is dat wat wij willen op straat moet zijn terug te vinden. De belangen van fietsers zijn niet automatisch veilig gesteld. Het blijft zaak - zo leert de ervaring - om het beleid van de verschillende gemeenten kritisch te volgen en de fiets hoog op de politieke agenda te krijgen.

De afdeling kent een Coördinatiegroep en de werkgroepen/afdelingen Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Velsen. De werkgroepen/afdelingen zijn erg actief en weten veel te bereiken. De Coördinatiegroep wil de invloed van de Fietsersbond in de regio verder versterken door een goede samenwerking tussen de werkgroepen/afdelingen, bijvoorbeeld door gezamenlijk acties te organiseren. In de Coördinatiegroep zit in prinicpe vanuit iedere werkgroep/afdeling een vertegenwoordiger. We zoeken mensen die de coördinatiegroep willen versterken voor de werkgroepen/afdelingen Bloemendaal, Heemstede en Velsen. Heeft u interesse? Meldt u bij René Rood, haarlemenregio@fietsersbond.nl