Maatregelen die het fietsen bevorderen

Gepubliceerd op 29-05-2012. Laatste update op 09-07-2012.

 

Haarlem zou op basis van de compactheid van de stad een veel hoger fietsgebruik moeten hebben. Het fietsgebruik is 36%. Vergelijkbare steden als Zwolle en Groningen hebben een veel hoger fietsgebruik (49%). In die steden is jarenlang geïnvesteerd in een fietsnetwerk met korte snelle verbindingen van hoge kwaliteit. Dit door fietsbruggen en fietstunnels aan te leggen en de belangrijkste fietsroutes te verharden met asfalt.

De Fietsersbond pleit voor verkeersveilige fietsroutes met een sociaal veilig alternatief. Routes door parken en rustige gebieden zijn overdag zeer aantrekkelijk, maar kunnen 's avonds een onveilig gevoel geven, vanwege bijvoorbeeld te weinig verlichting of dichte begroeiing. De Fietsersbond pleit dan ook voor sociaal veilige routes, die dit ook 's avonds zijn, bijvoorbeeld door de aanleg van meer verlichting.
Behalve in de fietsinfrastructuur zijn ook ook allerlei andere stimulansen nodig om het fietsgebruik te bevorderen.

De overheid (www.fietsenscoort.nl), maar ook werkgevers spelen daarin een rol. Op basis van de resultaten van het projekt 'Fietsen is goed voor alle Nederlanders' uit 2006 heeft de Fietsersbond geconcludeerd dat een structurele aanpak van fietsbevordering voor van oorsprong niet-Nederlandse inwoners nodig en gewenst is