Jaarvergaderingen

 

 Verantwoording

De Afdeling Haarlem en Regio is onderdeel van de landelijke Fietsersbond. Een bond heeft leden en aan die leden leggen wij verantwoording af. Onze afdeling doet dat jaarlijks op de jaarvergadering in januari, waarvoor alle leden worden uitgenodigd. Op de jaarvergadering leggen we inhoudelijk en financieel verantwoording af over het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar het nieuwe jaar.

De verslagen van deze jaarvergaderingen en het jaarverslag van de coördinatiegroep vind je op de volgende tabbladen. Ook de jaarverslagen van de werkgroepen Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Velsen over het jaar 2013 en vorige jaren, vind je daar.