Hillegom

Dossiers afdeling Hillegom
2019 Onder andere beantwoording gemeente over voortgang projecten, HVVP en visie 2040
2018 Onder andere fietsparagraaf verkiezingen gemeenteraad bijvoorbeeld
2017 Fietsambities, fietscursussen, verbeterpunten
2016 Fietsplan Hillegom 2016 – 2020
2015 Duinpolderweg, fietscursus, fietsenquête