Hillegom Dossiers 2019

Hier vindt u een overzicht van zaken die spelen bij diverse (fiets)dossiers van de afdeling Hillegom.

  1. Een overzicht van het plan Jozefpark in Hillegom.
  2. Kadernota over verbindingen en mobiliteit
  3. Informatie over de fietsoversteek ter hoogte van Shell station
  4. Informatie over plannen Hoofdstraat midden
  5. Beantwoording vragen over voortgang projecten 2019
  6. Er is een vacature bij deze afdeling. Hier vindt u meer informatie.
  7. Advies splitsing Leidsestraat/Olympiaweg met rechtsafstrook of rotonde
  8. Slotadvies over splitsing Leidsestraat/Olympiaweg met rechtsaf strook of rotonde