Verslag verkiezingsdebat Provinciale staten Noord-Holland

In de aanloop naar de Provinciale statenverkiezingen is op 27 februari 2019 het verkiezingsdebat gehouden in het stadhuis van Castricum. Het ging er geanimeerd aan toe. Vele politieke partijen waren ingegaan op de uitnodiging van de Fietsersbond en stuurden  een (kandidaat)vertegenwoordiger van hun partij in de Provinciale staten.

Het debat ging vooral over de plaats van de fiets (denk bijvoorbeeld aan de noodzaak van goede regionale doorrfietsroutes in de provincie) in deze provincie onder leiding van Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond. Zij gebruikte daarbij een achttal stellingen (met als uitgangspunt het beleidsplan Perspectief Fiets van de provincie Noord-Holland). De kandidaten van de diverse politieke partijen konden daarop reageren.

  • Lees hier de aantekeningen van het verslag van de Fietsersbond over het verkiezingsdebat.
  • Hier vindt u het verslag dat door Castricums nieuwsblad.
  • Ook op de tv, op de website van Omroep Castricum en op het YouTube-portal van Omroep Castricum werd een impressie van het debat gegeven. Zie daarvoor deze link.
  • Wij hebben voor u een overzicht van de fietsparagrafen gemaakt van de meeste politieke partijen die deelnemen aan de provinciale verkiezingen .
  • Er is voor deze verkiezingen ook een stemwijzer gemaakt die u kunt invullen. Altijd goed om te bekijken voordat u uw stem uitbrengt in het stemhokje.