Onderzoek rijrichting Heemsteedse Binnenweg

De rijrichting op de Heemsteedse Binnenweg blijft de gemoederen bezighouden. In het volgende artikel kunt u lezen wat de diverse partijen hierover te zeggen hebben.

De Fietsersbond is niet blij met deze discussie omdat herinvoeren van 2-richingsverkeer een optie lijkt te zijn. Daar zijn wij mordicus tegen. Het komt de veiligheid van de fietsers allesbehalve ten goede.

Laatste nieuws: Het College heeft met winkeliers gesproken en wezen extra onderzoeken af. Met dat gegeven heeft het College doen besluiten de evaluatie Binnenweg af te ronden en een punt er achter te zetten. Resteert het nemen van fysieke maatregelen als puntjes op de i. Het laatste woord is aan de Commissie Ruimte in september 2012.

Onderzoek Binnenweg Heemstede

Discussie Binnen gaat door

Categorieën

Geef een antwoord