Redactie Haarlemmer Wielen

logo-Haarlemmer_Wielen

De Haarlemmer Wielen is het magazine van de Fietsersbond Regio Haarlem dat 3 tot 4 keer per jaar wordt uitgegeven en bestemd is voor onze leden, regionale media en politici waarmee wij samen werken.

De redactie wordt gevormd door: Mieke van Rooij (redactie en vormgeving):  [email protected]

Overige redactieleden:
Hans Booden
Maurice Schipper
Marcel Rood (vormgeving)
Ad Stuivenuiter (eindcontrole op spelling/grammatica)
Verspreiding (coördinatie):
Gerard Franse
Tineke Beers
Ondersteund door een groep actieve vrijwilligers die het blad voorzien van adresstickers en zorgen voor huis aan huisbezorging bij onze leden, de pers en gemeenten.