Mobiliteitsbeleid

De gemeente heeft een mobiliteitsvisie voor de stad laten ontwikkelen door Studie Bereikbaar in Rotterdam. De gemeente Haarlem heeft de ambitie om tot en met 2025 10.000 woningen binnenstedelijk toe te voegen. Het is belangrijk dat er scherp toegezien wordt op de bereikbaarheid van de stad, want meer inwoners betekent ook meer vervoersbewegingen. Om de groeiende stad zowel bereikbaar als leefbaar te houden is een mobiliteitstransitie nodig. Dat wil zeggen dat de stad zo wordt ingericht dat het vanzelfsprekender is om met de fiets, het OV of te voet te gaan. Wij brengen een mobiliteitsbeeld voor 2040 in kaart en werken deze tevens uit in concrete maatregelen tot 2025.

De nota Mobiliteitsbeleid Haarlem is nu in de inspraak. De volledige nota kunt u downloaden op de site van de gemeente Haalrem onder agendapunt 7, concept Mobiliteitsbeleid of lees de hier verkorte versie