Jaarvergadering 2016

Uitnodiging

Algemene Ledenvergadering en Nieuwjaarsreceptie

Zondag 31 januari 2016 van 14.30 tot18.00 in de bibliotheek van het Rosenstock-Huessy Huis, Hagenstraat 10, Haarlem.

Koffie en thee vanaf 14.30 uur.

Agenda:
  1. Opening 15.00 uur;
  2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 25 januari 2015;
  3. Financiën: verslag van 2015 en begroting voor 2016;
  4. Verslag van de activiteiten van de Coördinatiegroep;
  5. Verslagen van de activiteiten over 2015 van de afdelingen: Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Hillegom en Velsen;
  6. Rondvraag.

Sluiting van het huishoudelijke deel om 16.15 uur

PAUZE

Rond 16.30 uur start de nieuwjaarsreceptie voor alle belangstellenden. Deze begint met een korte, boeiende lezing van Hans Metz:
Bijzondere fietspaden – en verrassende ontmoetingen – in het buitenland

Hans Metz, al vanaf de beginjaren actief lid van De Fietsersbond, neemt u mee op zijn avontuurlijke fietstochten.

Categorieën