Jaarvergadering 2019

Napraten
Tijdens de afsluitende borrel wordt er nagepraat.

Wij nodigen u van harte uit voor onze jaarlijkse ledenvergadering met aansluitend de nieuwjaarsreceptie 2019.

Zondag 27 januari 2019 van 14:30 tot 18:00 uur in de refter van het Rosenstock-Huessy Huis, Hagestraat 10, Haarlem – Zaal open vanaf 14:00 uur.

Het programma van 14:00 – 18:00 uur

 • Ledenvergadering en themaprogramma (alleen voor leden)
 • Nieuwjaarsreceptie voor leden en andere belangstellenden

Agenda

 • 14.00 uur: inloop met koffie en thee voor leden
 • 14:30 uur: programma voor leden
  Verslag algemene ledenvergadering van 28 januari 2018
  Mededelingen van de coördinatiegroep
  Financiën: verslag over 2018 en begroting voor 2019
  Presentatie van de activiteiten van de onderafdelingen in 2018
 • Rondvraag en afsluiting gedeelte vergadering
 • 15:30 uur: themaprogramma (alleen voor leden)
  Thema: de Fietsersbond en de toekomst
 • 16.15 uur: korte pauze
 • 16:30 uur: nieuwjaarsreceptie voor leden, genodigden en belangstellenden
 • 18:00 uur: sluiting

Hier kunt u de stukken voor de jaarvergadering 2019 downloaden.

Wij hopen u te zien op de ledenvergadering en themabijeenkomst en/of de receptie.

Met vriendelijke groet,
Coördinatiegroep: René Rood, Ad Stavenuiter, Kees Joustra en Gert Klijn

Categorieën