Jaarvergadering 2014

Hier vindt u de stukken voor de jaarvergadering 2013

Deze wordt/is gehouden:
26 januari 2014
Rosenstock-Huessy –  Hagestraat 10 –  Haarlem

Benodigde stukken voor de vergadering:

 • Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014
 • Concept Verslag Algemene Ledenvergadering 2013-01-27
 • Jaarverslag Werkgroep Bloemendaal over 2013
 • Jaarverslag Werkgroep Haarlem over 2013
 • Jaarverslag Werkgroep Heemstede over 2013
 • Jaarverslag Werkgroep Velsen over 2013
 • Jaarverslag Coördinatiegroep over 2013

  Thema om 16:30 uur: Eldorica, maatschappijvisie van Jurriaan Andriessen 
  In de jaren 70 heeft kunstenaar Jurriaan Andriessen (1951-1991) een maatschappijvisie beschreven in zijn boek ‘Eldorica’ en in beeld gebracht. Terwijl niemand nog dacht aan windmolens op zee, had hij al een vooruitziende blik. Zo laat hij bijvoorbeeld zien hoe een stad het domein van fietsers en andere milieuvriendelijke kleine voertuigen kan zijn. Een bestuurslid van de Stichting Jurriaan Andriessen zal een presentatie verzorgen.

  Concept Verslag Algemene Ledenvergadering 2012-01-29

  Jaarverslag 2013 werkgroep Bloemendaal

  Jaarverslag 2013 werkgroep Haarlem

  Jaarverslag 2013 werkgroep Heemstede

  Jaarverslag 2013 werkgroep Velsen

  Jaarverslag 2013 Coordinatiegroep

  Uitnodiging ALV 2014-01-26

  Categorieën