Jaarvergadering 2017

Algemene Ledenvergadering en Nieuwjaarsreceptie 2017

Gepubliceerd op 16-12-2016. Laatste update op 29-01-2017.Uitnodiging

Zondag 29 januari 2017 van 14.30 tot 18.00 uur, in de bibliotheek van het Rosenstock-Huessy Huis, Hagestraat 10, Haarlem

Wij nodigen u van harte uit voor onze jaarlijkse ledenvergadering met aansluitend onze nieuwjaarsreceptie 2017.
In de bijlagen vindt u de verslagen van de diverse werkgroepen van de afdeling Haarlem en Regio.

Het programma bestaat uit twee delen met een korte pauze tussen het programma voor leden en het themaprogramma met aansluitend de nieuwjaarsreceptie voor leden en andere belangstellenden.

Koffie en thee vanaf 14.30 uur – Sluiting om 18.00 uur.

Agenda

1. Opening 15.00 uur voor leden

2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 31 januari 2016

3. Mededelingen uit de Coördinatiegroep

4. Financiën: verslag van 2016 en begroting voor 2017

5. Rondvraag en afsluiting gedeelte vergadering voor leden van de Fietsersbond

6. 16.00 uur Themaprogramma voor leden, genodigden en belangstellenden

Thema: Fietsverkeersongevallen en letselschade
Jaap Kamminga, het landelijk bureau van de Fietsersbond, houdt een voordracht over situaties waarin fietsers betrokken zijn bij verkeersongevallen
Mr. Roland van den Berg, advocatenkantoor Wolf, gaat in op de vraag wanneer fietsers de overheid aansprakelijk kunnen stellen voor schade, ontstaan door verkeersonveilige inrichting van de openbare ruimte

7. 17.00 uur Aansluitend op themaprogramma nieuwsjaarsreceptie

Wij hopen u te zien op de vergadering en/of receptie en wensen u een goed 2017.

Fietsersbond Haarlem en Regio
Coördinatiegroep:
René Rood, Ad Stavenuiter, Kees Joustra en Gert Klijn

pdf ⋅ 214 KB

2017-01-Jaarbericht-C-groep

Download

pdf ⋅ 372 KB

Conceptverslag-ALV-2016

Download

pdf ⋅ 222 KB

2017-01-Uitnodiging-Nieuwjaarsreceptie-2017

Download

pdf ⋅ 756 KB

Jaarverslag-Hillegom-2016

Download

Categorieën