Jaarvergadering 2015

Beste Fietsersbondleden,

Wij nodigen u van harte uit voor onze jaarlijkse ledenvergadering met aansluitend onze nieuwjaarsreceptie 2015.

Koffie, thee vanaf 14.30 uur.

 Agenda:

  1. Opening 15.00 uur
  2. Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering van 26 januari 2014
  3. Financiën: verslag van 2014 en begroting voor 2015
  4. Verslag van de activiteiten van de Coördinatiegroep
  5. Verslagen van de activiteiten van de onderafdelingen: Bloemendaal,Haarlem,Heemstede en Velsen.
  6. Rondvraag.

Sluiting van het huishoudelijke deel om 16.15 uur

Rond 16.30 uur nieuwjaarsreceptie voor alle belangstellenden:

Thema 2015: Hoe word je fietsstad?

Met Ronald Vennik, wethouder ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer Velsen, kandidaat fietsstad 2014 over de fietsstadverkiezingscampagne van gemeente Velsen en Cora-Yfke Sikkema, wethouder duurzaamheid, mobiliteit, beheer & onderhoud Haarlem over de ambitie om met Haarlem fietsstad te worden in 2016 of 2018.

Op onze website haarlem.fietsersbond.nl vindt u vanaf half januari de vergaderstukken (onder dossiers, jaarvergaderingen). De leden van wie het e-mailadres bekend is, ontvangen half januari een herinneringsmail. Als uw e-mailadres niet bekend is bij de ledenadministratie, kunt u uw mailadres alsnog doorgeven aan: [email protected]

We hopen u te zien op de vergadering en/of de receptie en wensen u een goede jaarwisseling toe.

De Coördinatiegroep, Fietsersbond Haarlem en Regio,
René Rood, Ad Stavenuiter, Kees Joustra en Gert Klijn

2015-01-17 HD Haarlem in race fietsstad 2016

13-11-2014 Concept notulen alv januari 2014

2014 Jaaroverzicht FB afdeling Haarlem

2014 Jaaroverzicht FB afdeling Heemstede

2015-01-16 HD Waar laten we de fiets – Voorstellen fietsparkeren

2014 Jaaroverzicht FB Coordinatiegroep

Categorieën

Geef een reactie