Houtplein

voortgang-2022-05-13-Gemeente-Haarlem
voortgang 2022-05-13 Gemeente Haarlem

Het Houtplein wordt binnenkort ook onderhanden genomen. Wij zijn zeer ongerust over de plannen die al dateren uit 2011 en de positie van de fietsers ernstig verslechteren.

Het plan is om het fietspad langs het Provinciehuis op te heffen en aan de overzijde ervan een tweerichtingen fietspad te maken. Dat betekent dat ook hier de fietsers in 2–richtingen uit de voorrang worden gehaald en moeten wachten op het busverkeer dat de Tempelierstraat in en uit rijdt. Er fietsen ongeveer 10.000 fietsers per dag over deze kruising en er passeren 900 bussen per dag de kruising. In de spits betekent dit dat er iedere 40 seconde een bus de kruising passeert. We willen geen tweede Kenaupark!! Lees verdere informatie in de download.

pdf ⋅ 2 MB

2017-09-16-Fietsersbond-Presentatie-ontwerp-Houtplein

Download