Stoppen Houtmanpad kost meer dan het oplevert

Donderdag 27-06-2013 komt de Actiepartij met een motie om te stoppen met de aanleg van het geplande fietspad aan het Houtmanpad. “Gaat de Haarlemse gemeenteraad toegeven aan een kleine groep actievoerders die al 2 jaar obstructie plegen door middel van juridische procedures? En dat succesvol doen dankzij de knulligheid van de gemeentelijke organisatie. Gaat dat beloond worden?”

“Het plan is voor 100% gesubsidieerd en dus levert het de gemeente geen enkele euro aan bezuiniging op. Erger nog: er ontstaat juist een gat. Alle subsidies gaan verloren, en de gemeente moet op zoek naar geld voor het onderhoud van het bestaande wandelpad. En dat geld is er niet”, aldus René Rood.

Als de gemeenteraad donderdag 27 juni de motie van de Actiepartij aanneemt gaat een waardevol fietspad voor Haarlem verloren. En het gaat de gemeente nog geld kosten ook!

De Beatrixschool (een derde van de leerlingen woont aan de oostzijde van de Randweg), kinderdagverblijf Uk aan Zee en de Focusschool vragen om veilige fietsverbinding. Het fietspad vormt een directe verbinding tussen centrum van Haarlem de duinen en het strand, onder de Randweg door, dus veilig. De route wordt door de aanleg van het fietspad ook aantrekkelijker voor voetgangers: geen fietsers meer op het schelpenpad, lagere bruggen, en dus ook voor mindervaliden bereikbaar.

De kosten van het Houtmanpad (inclusief het vervangen van de tunnel onder de Randweg) bedragen 1,9 miljoen euro. 1,7 miljoen daarvan komt van de provincie [1][1]. In april bevestigde de provincie dat die subsidie nog steeds staat. (Zie bijgevoegde brief). Ook de resterende 2 ton wordt bekostigd uit een subsidie: ISV subsidie (Investeringssubsidie Stedelijke Vernieuwing). Dit laatste potje is al uitgegeven aan ambtenarenuren (de kosten voor ontwerp, projectbegeleiding, participatie en inspraak. En niet te vergeten: proceskosten!) Daarnaast zijn er ook al een aantal fysieke werkzaamheden uitgevoerd. Stoppen betekent dat er meer dan een kwart miljoen wordt weggegooid. De bewering dat de gemeente 7 ton bespaart als het Houtmanpad niet wordt aangelegd is klinkklare onzin. Sterker nog, als de gemeenteraad besluit het Houtmanpad niet aan te leggen, is zij wel verplicht onderhoud aan het bestaande wandelpad uit te voeren. Daarvoor moet zij eigen budget vrijmaken, want voor onderhoud geeft de provincie geen subsidie.

De subsidies zijn weliswaar gemeenschapsgeld, maar als dit geld niet wordt uitgegeven aan Haarlemse infrastructuur dan wordt het geld besteed in gemeenten die wel geïnteresseerd zijn in het aanleggen van veilige en aantrekkelijke fietspaden.

Categorieën

Geef een reactie