AWD Fietspad Amsterdamse Waterleidingduinen

awd

Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar alle mogelijke tracés voor een fietspad door de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). Maar die bleken allemaal niet mogelijk. Er is ook gekeken naar mogelijkheden buiten de AWD. Het geplande fietspad heeft veel gelobby teweeggebracht. De Fietsersbond is voor, sommige natuurbeschermers en/of wandelaars waren tegen. Grontmij toonde aan dat het verwerven van grond van particuliere eigenaren onmogelijk was. Dat geldt ook voor de Vogelenzangseweg. En dat zou bovendien ten koste gaan van honderden bomen.

In dit dossier vindt u meer informatie over het verloop van de plannen.