Fietspad AWD stukje dichterbij

Op 5 juli vergaderde de commissie EZP van de Amsterdamse gemeenteraad over de aanleg van een fietspad langs de rand van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Het fietspad verbindt het ecoduct met ingang de Oase. In het nieuwe plan gaat het fietspad gaat overal over bestaande paden en komt tegemoet aan de natuurwetgeving. 99,9% van de AWD nog steeds het unieke domein van de wandelaars. De Partij voor de Dieren is fel tegenstander van fietsers in de AWD. De PvdA wil nog steeds een fietspad naast de bestaande dienstweg: fietsers over het bestaande ruiterpad, en paarden langs het kanaal. Een onhaalbaar voorstel.

Wethouder Gehrels (PvdA) kapte de discussie resoluut af: “Niet weer een onderzoek, u moet nu keuzes maken”. Waarop Ger Jager (PvdA) aangaf tegen het voorgestelde tracé te zijn. VVD, Red Amsterdam en GroenLinks zijn wel voorstander van het plan. CDA en D66 nemen het nog terug naar de fractie.

Wordt vervolgd in de raadsvergadering in september. In onderstaande documenten vindt u de inspraaktekst van de Fietsersbond en een overzicht van het nieuwe plan.

2012-07-05 Inspraakreactie FB

Categorieën

Geef een antwoord