Hoogwaardige Regionale Doorfietsroutes-Snelfietsroutes

Hoogwaardige-Regionale-Fietsroute
Hoogwaardige Regonale Fietsroute

Een hoogwaardige regionale fietsroute (HRF) is een aantekkelijke, comfortabele, directe, herkenbare en veilige fietsroute over een langere afstand. Een HRF loopt bij voorkeur niet langs drukke verkeersaders en is zoveel mogelijk vrij van verkeerslichten. Liefst bestaat een HRF uit een vrijliggend tweerichtingenfietspad. Waar dat niet mogelijk is, kan worden gedacht aan andere oplossingen zoals een fietsstraat.

Hoogwaardige regionale doorfietsroutes worden vaak “snelfietsroutes” of zelfs “fietssnelweg” genoemd. Op een goed ingerichte (brede) HRF kan inderdaad snel worden gefietst, al dan niet met elektrische ondersteuning. Maar waar een HRF door een verblijfsgebied (woonwijk, park) loopt, dient fietsverkeer de snelheid aan te passen. Daarom spreken we liever van Hoogwaardige Regionale Fietsroutes. De doorfietsbaarheid en aantekkelijkheid zijn belangrijker dan puur de snelheid.