Velsen krijgt een tweede noord-zuid regionale doorfietsroute

Argumenten Fietsersbond voor snelle, comfortabele regionale doorfietsroute langs de dorpskernen zijn overgenomen door college Velsen

DSC04831

Bijna dreigde het wat de Fietsersbond Velsen betreft mis te gaan met de regionale doorfietsroute door Velsen, maar nu is de Fietsersbond blij met de keuze voor niet één, maar twee tracés. Op voorspraak van de Fietsersbond komt er. behalve een regionale doorfietsroute door Santpoort-Noord en Driehuis, nu ook een ’fietssnelweg’ op de westflank van Driehuis en Santpoort-Noord, zo heeft het college besloten.

Dat betekent dat er op termijn twee fietsroutes komen waar fietsers met zo min mogelijk hindernissen kunnen doorfietsen om zo het woon-werkverkeer per fiets te stimuleren. De prioriteit ligt wat de gemeente betreft bij de korte route die over de Hagelingerweg. Aanvankelijk was dat de enige route die het college wilde, zonder dat te hebben overlegd met de Fietsersbond. Voorzitter Han van Spanje van de Fietsersbond Velsen: ,,Met het nieuwe college zijn we toen in gesprek gegaan omdat wij een andere route logischer vonden. De Hagelingerweg is helemaal niet zo geschikt als regionale doorfietsroute. Er rijden veel scholieren en er zijn veel zijstraten.’’ De Fietsersbond wilde graag een andere route die globaal gezien langs de busbaan en de spoorbaan loopt. Het college heeft nu beide routes bestempeld als regionale doorfietsroute. ,,Daar zijn we blij mee’’, zegt Van Spanje. Alleen wordt die route later gerealiseerd: voor 2030. Terwijl de andere route er voor 2022 moet liggen. Cruciaal voor de fietsroute is wel dat de pont frequent blijft varen. Ook als straks de sluisroute weer open is. Het liefst elke tien minuten. Dat is dezelfde frequentie als de snelbussen.

Categorieën