Gemeenteraadsverkiezingen 21-03-2018

gemeenteraadsverkiezingen

Onze leden vroegen tijdens de jaarvergadering of wij een overzicht wilden geven van de fietsvriendelijkheid van de diverse gemeenten binnen het werkgebied van de Fietsersbond Regio Haarlem.

Hieronder treft u voor de gemeentes Bloemendaal, Haarlem, Hillegom en Velsen een samenvatting aan van de verkiezingsprogramma’s van de diverse politieke partijen op het onderdeel fiets en mobiliteit.

Dit is geen stemadvies. Stemmen op een politieke partij is uiteraard afhankelijk van meer zaken dan fietsvriendelijkheid.

Bloemendaal:
Belangrijkste fietspunten uit de verkiezingsprogramma’s Bloemendaal

Haarlem:
Nieuwsbrief over Haarlemse verkiezingen
Fietsstemming Haarlem
Overzicht verkiezingsprogramma’s Haarlem met betrekking tot fietszaken
Samenvatting onderzoek CE Delft

Debat op Radio I op 24-03-2018 zie ook elders op deze site.

2018-03-24 Dit-is-de-dag met Tijs in Haarlem

Hillegom:
Belangrijkste fietspunten uit de verkiezingsprogramma’s Hillegom

Velsen:
Belangrijkste fietspunten uit de verkiezingsprogramma’s Velsen

Toevoeging bij het PvdA-programma:

We gaan in de IJmond verder op de ingeslagen weg als het om Openbaar Vervoer en de fiets gaat. Meer fietssnelwegen waar de auto te gast is en veilige fiets- en looproutes naar scholen, sport- cultuur en welzijnsvoorzieningen. In de handreiking “Kiezen voor de fiets in Velsen” van de Fietsersbond vinden we de nodige inspiratie.”

Zandvoort:

Belangrijkste fietspunten uit de verkiezingsprogramma’s Zandvoort