Echte verkeersveiligheid

Echte verkeersveiligheid

Op plaatsen waar veel ongelukken gebeuren (‘black spots’) zijn fietsers vaak het slachtoffer.
De Fietsersbond wil dat deze plekken worden aangepakt en veiliger worden gemaakt. Voorbeelden:

Bij werkzaamheden aan de weg komt de fietser nog wel eens in de verdrukking, met hinder en onveiligheid als gevolg.
Bij tijdelijke maatregelen op straat moeten wegbeheerders en uitvoerders rekening houden met fietsers. De doorgang voor fietsers moet in principe behouden blijven. 

Wilt u meer lezen over verkeersveiligheid, kijk dan voor meer informatie op de site van de landelijke Fietsersbond.