30 km binnen bebouwde kom

Dertig kilometer binnen de bebouwde kom is een veelbesproken thema, in de tweede kamer, bij de Fietsersbond, maar ook bij belangrijke organisaties die zich mede met fietsen bezighouden.

Hier vindt u een overzicht van artikelen die wij daarover in de loop van de tijd hebben gepubliceerd.