Bernadottelaan Haarlem: ontwerp moet anders

OPEN BRIEF aan het college van Burgemeester en Wethouders Haarlem

Betreft: Bernadottelaan, met sommige compromissen is echt iets mis

Geacht college,

Rover en Fietsersbond zijn het met provincie Noord-Holland (zie bijlage) eens dat het voorliggende definitief ontwerp van de Bernadottelaan geen goed ontwerp is. Sommige compromissen zijn slechte compromissen. Rover en Fietsersbond willen niet minder ruimte voor de bus, maar meer ruimte voor de fiets en vooral scheiden van gemotoriseerd en het ongemotoriseerd verkeer.

Wij doen dan ook een dringend beroep op u om het ontwerp te heroverwegen. U heeft zich gecommitteerd aan de OV-visie en u wilt Fietsstad 2016 worden. U heeft ook een ander ontwerp klaar liggen met vrijliggende fietspaden. In uw besluit van 7 juli stelt u dat ‘Door het scheiden van auto en fiets de veiligheid toeneemt’. Wij verzoeken u dit ontwerp voor te leggen aan de participanten en gemeenteraad.

Het zou niet zo moeilijk moeten zijn. Er is ruimte genoeg op de Bernadottelaan, het is een busroute, een fietsroute en een belangrijke ontsluiting van de wijk. Waarom stelt u dan toch voor om de huidige weg te versmallen? En u verwacht dat met uw ontwerp er niet langzamer gereden gaat worden door het autoverkeer. Een smallere weg, en in praktijk geen 30 km/u, of te wel: u creëert een grijze weg. U geeft 8 ton uit en het wordt eigenlijk onveiliger.

Plaatje 1: Plan Gemeente  –  versus plaatje 2: Plan Rover-Fietsersbond

Voorstel Rover en Fietsersbond: Draai fietsstrook en parkeerstrook om. Houdt de fietspaden achterlangs de bushavens.

  

Bernadottelaan: een drukke weg

Het is en blijft een drukke weg, 7000 tot 8000 auto’s per dag, en toch is het plan om de weg te versmallen. Dat betekent meer hinder voor bus en meer hinder voor de fietser. Rover en Fietsersbond gaan voor de beste oplossing: draai de parkeervakken en de fietsstrook om: zo ontstaat er een vrijliggend fietspad (veilig voor fietsers) en wordt de weg visueel smaller, waarbij de doorstroming van de bus minstens gelijk is aan de huidige situatie. Een goed voorbeeld is de Kleverparkweg – Van Ostadestraat in Haarlem-Noord. Ook dat is een bus- en fietsroute en 30 km-gebied. Op plekken waar veel overgestoken wordt, kunnen vluchtheuvels aangelegd worden, zoals ook elders in de stad gedaan is. Bij de haltes blijven de fietspaden achterlangs lopen, en alle zijstraten zijn een uitrit.

Een OV-visie onderschrijven gaat niet gratis

Als Haarlem de OV-visie van de provincie onderschrijft (en dat heeft u gedaan), dan hoort u daarmee in het wegontwerp rekening mee te houden. Het betreft hier een stroombuslijn uit die OV-visie. Ook in andere steden, bv Amsterdam is het in vergelijkbare situaties voorgekomen dat de opdrachtgever OV de gemeente dreigde met schadeclaims. Vroeger toen Haarlem nog zelf opdrachtgever OV was, moest de gemeente zelf dergelijke meerkosten dragen als de bus langzamer moest gaan rijden. Nu het OV voor Haarlem gratis is, is het wel heel makkelijk om met andermans geld geen rekening te houden. Het is onacceptabel dat er jaarlijks 35.000 euro moet worden betaald of dat er het OV geknepen wordt.

Continuïteit

U legt deze weg aan voor minstens 30 jaar. Doe het daarom nu in één keer goed. Dat de continuïteit van het zuidelijk deel zou moeten worden doorgezet naar het noorden vinden wij geen argument.

a) De ring Molenwijk heeft een ander karakter dan de lange rechte weg tot aan de Aziëweg. De ring (tot aan de Stresemannlaan) krijgt ook een andere inrichting in uw ontwerp dan de Bernadottelaan ten noorden van de Stresemannlaan, nl. parkeren op stoepniveau, klinkers op de stoep.

b) U bent nog niet klaar met deze busroute. Over een paar jaar is de Professor Eijkmanlaan voor onderhoud aan de beurt. Hoe gaat u deze weg herinrichten? Het is ondenkbaar voor Rover en Fietsersbond dat er over meer dan 1,5 km een ontsluitingsweg wordt gecreëerd met minder ruimte voor de bus en voor de fietser. Een ontwerp met vrije fietspaden, op zowel de Bernadottelaan als de Professor Eijkmanlaan, daarvoor is ruimte genoeg aanwezig.

In uw besluit van 7 juli stelt u dat ‘Door het scheiden van auto en fiets de veiligheid toeneemt’. Dat zijn wij met u eens. Uw bezwaar tegen een dergelijke inrichting (‘de snelheid van de automobilist hoger zal zijn dan de huidige 50 km per uur. De lange rechtstanden en een vrije rijbaan zijn daar debet aan’) kan verholpen worden met vluchtheuvels en goede oversteekplaatsen.

Categorieën

Geef een reactie