Goede ontwerpen van wegen en kruispunten

De Fietsersbond zet zich ervoor in om voor elkaar te krijgen dat bij de inrichting van wegen gekozen wordt voor goede, duurzaam veilige ontwerpen.

Wij pleiten voor vrijliggende fietspaden op straten met veel autoverkeer of waar de snelheid hoog is (meer dan 50 km per uur).
Ook op straten met veel parkeerbewegingen en foutparkeerders zijn fietspaden veiliger omdat fietsers dan niet aangereden kunnen worden. Dit is vaak zo in winkelstraten.
In verkeersluwe woonstraten vinden we fietspaden meestal niet nodig.
Op wegen waar er voor auto’s twee maal twee rijbanen zijn is het moeilijk oversteken voor fietsers. Daar moeten de fietspaden aan beide zijden in twee richtingen zijn.

Meer informatie vindt u op de landelijke site van de Fietsersbond bij verkeer-en-veiligheid/infrastructuur