Bernadottelaan wordt grijze weg

Haarlem Bernadottelaan grijs

De gemeente gaat de Bernadottelaan versmallen van 12 naar 7,5 meter. Wordt het daarmee veiliger? Nee, fietsers moeten de rijweg gaan delen met bussen en veel autoverkeer. Een smallere weg en in de praktijk zal er geen 30 km/u gereden worden. De gemeente creëert dus een ‘grijze weg’. Het kosten bedragen € 800.000 en het wordt eigenlijk onveiliger.

 

Enerzijds noemt de gemeente de weg een ontsluitingsweg, anderzijds wil ze er een 30 km/u verblijfsgebied van maken. Wat wil de gemeente nu eigenlijk? De Fietsersbond constateert dat de gemeente geen heldere visie heeft op het verkeer en bij ieder project opnieuw het wiel wil uitvinden. Als er sprake is van een ontsluitingsweg, leg dan fietspaden aan. “Door het scheiden van auto en fiets neemt de veiligheid toe,” zo schreef de wethouder. Toch wordt dit niet gedaan. Ter elfder ure kreeg de gemeente er van langs van de provincie. De bus zou hinder gaan ondervinden op de versmalde weg. De huidige fietspaden achter de bushaltes langs worden verwijderd, waardoor de bus achter de fietser aan moet hobbelen om bij de bushalte te kunnen komen. Gedeputeerde Elisabeth Post dreigde de gemeente ieder jaar een rekening te sturen van € 35.000 voor de vertraging van de bus. Toch paste de gemeente het ontwerp niet aan. Wat was hier aan de hand? Sprak hier het gezond verstand of speelde het prestige de hoofdrol?

 

Wethouder Cora-Yfke Sikkema noemde de indeling van de weg ‘een compromis’. Een beetje voor de bus, een beetje voor de fiets, en een beetje ‘30’. In 2003 werd in het verkeersbeleid vastgelegd dat de Bernadottelaan een 30 km/u weg zou moeten worden. Dat plan ging uit van een forse verkeersreductie door het aanleggen van een knip met een bussluis. Die komt er niet, zodat het een drukke weg blijft, 7000 tot 8000 auto’s per dag. Samen met Rover probeerde de Fietsersbond de gemeenteraad nog op andere gedachten te brengen. We stelden voor de parkeervakken en de fietsstrook om te draaien. Zo ontstaat er een vrijliggend fietspad en wordt de weg visueel smaller, waarbij de doorstroming van de bus minstens gelijk is aan de huidige situatie. Maar het werk moest door. Er was al 3 miljoen onderhoudsgeld blijven liggen in 2015. De wethouder ging ‘thee drinken’ bij Post en daarmee was de kous af.

 

Probeert u ook eens de webtool van CROW Fietsberaad:

http://www.fietsberaad.nl/?section=fietsstroken

Categorieën

Geef een reactie