Engelandlaan moet 30 km blijven

Actie 30km-Engelandlaan

Geweldig dat burgerinitiatief op de Engelandlaan!
Bewoners willen, heel terecht, dat de snelheid op de Engelandlaan niet wordt opgetrokken van 30 km naar 50 km. De wethouder wil de 30 km-bordjes weghalen omdat zij zegt ‘dat het veiliger wordt en omdat de politie dat wil’. Wat een onzin! De gedachte hierachter is dat de politie wel handhaaft bij een snelheidsregiem van 50 km en niet bij 30 km.

De wethouder begrijpt kennelijk niet dat een ongeval tussen een fietser/voetganger met een auto dodelijk kan zijn. Een klap met een auto die 50 rijdt, overleeft bijna niemand. Met 30 km heb je tenminste nog een kans. De handhavers hebben het in Haarlem voor het zeggen, dat wil zeggen dat de politie zegt dat ze alleen bij 50 km handhaaft. Deze redenering bevoordeelt de ontsluiting van het autoverkeer ten koste van de veiligheid van fietsers, voetgangers en spelende kinderen. In de praktijk wordt overigens ook op 50 km-wegen vrijwel niet gehandhaafd.

Op de Engelandlaan is de maximum snelheid nu 30 km. De Engelandlaan is breed ontworpen. Daarom rijdt vrijwel iedereen harder dan de toegestane 30 km. In feite is de Engelandlaan dus al een 50 km weg! De gemeente wil dit nu sanctioneren. Fout! Fout!

De Fietsersbond bepleit al jaren dat de stad als een verblijfsgebied moet worden gezien, waarin 50 km-wegen uitzondering zijn. De stad zou het domein van voetgangers en fietsers moeten zijn. In het Haarlemse Verkeersplan is een beperkt aantal wegen aangemerkt als 50 km-weg: de zogenaamde gebiedsontsluitingswegen. De andere wegen zijn automatisch woonstraten, waar 30 km de norm is of moet worden. De gemeente heeft de plicht om dergelijke wegen in te richten als 30 km-wegen door die te versmallen en door snelheidsremmers aan te brengen zoals drempels. De politie stelt zelfs dat zij niet handhaaft op een 30 km-weg waar te hard wordt gereden. Zij vindt dat die weg dan niet goed is ingericht. Flauwekul natuurlijk, want op iedere weg kan, wanneer het rustig is, harder gereden worden dan 30 km per uur.

De bewoners hebben al jaren geleden aangedrongen op maatregelen die ertoe leiden dat de snelheid binnen de normen blijft. Vergeefs. Sterker nog, de 4 wijkraden in Schalkwijk pleiten ervoor de snelheid voor alle woonstraten waarin een bus rijdt op te hogen naar 50 km. De wethouder en de Raad hebben met dit voornemen ingestemd. De Fietsersbond betreurt dit voornemen ten zeerste. Dit staat haaks op de ontwikkelingen elders in het land. Veel gemeentes willen hun stad inrichten met nagenoeg alleen 30 km-wegen. Utrecht heeft dat voornemen dit jaar uitdrukkelijk in haar beleid opgenomen: zie hiervoor: Mobiliteitsplan Utrecht 2025

Snelheidsreductie is goed voor het milieu en goed voor de verkeersveiligheid. Het Haarlemse beleid staat met zijn rug naar de toekomst: er komen meer 50 km-wegen en er worden fietspaden opgeheven. Wie begrijpt hier nog iets van?

René Rood

De flyer die de verontruste buurtbewoners hebben verspreid kunt u hieronder downloaden.

pdf ⋅ 42 KB

Flyer-Engelandlaan-2017-09

Download

Categorieën

Geef een reactie