Regionale doorfietsroute IJmond ten zuiden van het kanaal, Raad Velsen akkoord

De Gemeenteraad van Velsen is akkoord gegaan met twee routes voor de regionale doorfietsroutes. In 2018 was er een verschil van mening tussen de Gemeente en de Fietsersbond afdeling Velsen. Na inspraak van de afdeling Velsen en de Gemeente is er een zogenaamde dialoogtafel gekomen. De Gemeenteraad van Velsen had daar met een motie op aangedrongen.
Er ligt nu een besluit om net als ten noorden van het Noordzeekanaal op het centrale deel, twee routes in te richten als regionale doorfietsroutes.
In de komende maanden zal het college waarschijnlijk een uitvoeringsprogramma presenteren. Er is toegezegd dat de Fietsersbond afdeling Velsen vanaf het begin hierbij betrokken zal worden.

pdf ⋅ 927 KB

presentatie-dialoogtafel-Velsen-doorfietsroutes-Velsen_S_Rs19.00433_1

Download

pdf ⋅ 159 KB

kaart-ijmond-route-ten-zuiden-kanaal_S_Rs19.00431_1

Download

Categorieën