Woensdag 4 maart verkiezingsdebat Haarlem

In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen organiseert de Fietsersbond op 4 maart een verkiezingsdebat in het Rosenstock Huessy-huis, Hagestraat 10, Haarlem.

Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

Gespreksleider: Cornelis Mooij, oud-gedeputeerde verkeer en vervoer van provincie Noord-Holland.
In debat gaan Statenleden van D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie/SGP, VVD, PvdA en SP over de volgende stellingen:

  1. De provincie moet snelfietsroutes aanleggen en de ontbrekende schakels in het fietsroutenetwerk in Noord-Holland oplossen (bv. fietstunnels, bruggen).
  2. Het BDU subsidiepercentage van de provincie aan de gemeenten voor de aanleg van fietsvoorzieningen gaat weer naar 90%. (Sinds het zakken van de subsidie van 90 naar 50% blijft er geld liggen (4,6 miljoen in tender 2013, 5 miljoen voor 2014), en gaat het geld deels naar projecten die eigenlijk geen prioriteit hebben en/of wenselijk zijn.)
  3. De behoeft aan recreatie fietsen groeit, De provincie moet de ontbrekende schakels in de recreatieve fietsroutes aanleggen.
  4. De provincie moet er voor zorgen dat er voldoende en gratis parkeergelegenheid is voor fietsen bij bus- en treinstations en in stadscentra.
  5. Fietsimpuls 3: De provincie gaat door met het programma Fietsimpuls (eigen geld van de provincie voor fietsbeleid) in de omvang van FietsImpuls-1

   5a.     (Fietsimpuls-1 (2007-2011): 4 jaar x 10 miljoen, subsidiepercentage 90%, alle fietsinfra
   5b.     (
   Fietsimpuls-2 (2011-2015): eenmalig 10 miljoen, subsidiepercentage 50%, alleen voor fietsparkeren bij OV (onderbesteed), in de 2e tranche ook voor fietsinfra naar bus- en treinstations.)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met René Rood, woordvoerder van de Fietsersbond: 06-45472287 

Categorieën

Geef een reactie