Fietsersbond Velsen: ‘De fiets vanzelfsprekend de basis in de mobiliteit’

Velsen – Overal in de gemeente op de fiets snel, comfortabel en veilig van A naar B kunnen rijden. Dat is in een notendop het streven van de Fietsersbond. Deze landelijk opererende vereniging, waarvan Franc Weerwind (voormalig burgemeester van Velsen, thans burgemeester in Almere) voorzitter is, heeft in Velsen ongeveer honderdvijftig leden. Zeven daarvan vorm de actieve kern van de plaatselijke afdeling en komen op voor de belangen van de fietsers. Op welke manier doen ze dat? We spraken met Silvia Slaman en Kees Joustra over hun werk voor de organisatie en de belangrijkste knelpunten voor fietsers in de regio.

Ongeveer acht jaar geleden had de Fietsersbond moeite om voldoende actieve leden in Velsen te vinden, terwijl er op dat moment juist veel grote infrastructurele projecten ter discussie stonden. Kees Joustra was op dat moment al langere tijd lid en besloot, mede vanwege zijn achtergrond als verkeersdeskundige, om zich actiever te gaan inzetten voor de organisatie. ,,De fiets is de basis van je mobiliteitssysteem. Toch zien we vaak dat fietsers en ook voetgangers worden behandeld als een soort restproduct tijdens discussies over de infrastructuur’’, legt hij uit. Silvia Slaman kwam vier jaar geleden het team versterken. Zij vertelt: ,,Ik ben begonnen als verkeersouder bij een basisschool, dat is een project van Veilig Verkeer Nederland. In die functie doe je van alles, je kunt bijvoorbeeld een vrachtwagenchauffeur uitnodigen op school om uitleg te geven over de dode hoek, maar ik had bijvoorbeeld ook contact met de gemeente over de oversteekplaats bij de school en ik sprak ouders aan op hun parkeergedrag.’’ Silvia woont in het grensgebied van Haarlem en Velsen, ze koos er uiteindelijk voor om zich bij de Velsense afdeling van de Fietsersbond aan te sluiten. Deze afdeling valt onder de Fietsersbond regio Haarlem, waartoe het hele gebied van Velsen-Noord tot Hillegom behoort. Regionaal kunnen werken is voor de organisatie belangrijk, want: ,,Fietsroutes gaan meestal over de gemeentegrenzen heen.’’

Handreiking

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heeft de Fietsersbond destijds het document ‘Kiezen voor de fiets in Velsen’ opgesteld. Een handreiking aan de politieke partijen in de gemeente met vier uitgangspunten voor het beleid ten aanzien van het (fiets)verkeer. De leefbaarheid en de bereikbaarheid van de gemeente, de gezondheid van de inwoners en de betaalbaarheid van het verkeer worden hierin als redenen genoemd om de fietser een nadrukkelijke plek te geven op de politieke agenda. Vervolgens zijn ook tien concrete actiepunten opgesteld, waarin die uitgangspunten zijn verwerkt. Een minimale breedte voor fietspaden, goede fietsenstallingen, beter handhaven van verkeersregels en het ontvlechten van autoroutes en fietsroutes zijn enkele punten waarop wordt gehamerd. Silvia Slaman: ,,We hebben nauw contact met de gemeente en we waarderen elkaar. Wij krijgen bijvoorbeeld dingen voor elkaar waar zij ook heel blij mee zijn.’’ Een mooi voorbeeld is de uitbreiding van de spitspont over het Noordzeekanaal. ,,We spreken tegenwoordig van hoogwaardig openbaar vervoer. In het kader daarvan is een veerpont die elke tien minuten vaart een must!’’ Het aantal afvaarten is sinds begin vorig jaar daadwerkelijk verhoogd. Kees Joustra plaatst het in een perspectief: ,,Wij hebben ook contacten en communicatiemogelijkheden die de gemeente niet vanzelfsprekend heeft. De gemeente was het met ons eens en we hebben zo aan het resultaat kunnen bijdragen. We zijn overigens pas tevreden als de pont elke dag en de hele dag een 10-minutendienst kent.’’

Doorfietsroutes

De matige verbinding tussen de noord- en zuidoever van het Noordzeekanaal in Velsen wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het volledig afsluiten van de sluizenroute. Ook hierover is de Fietsersbond alert: ,,De dijk wordt straks verhoogd, waardoor er minder ruimte overblijft voor de weg. Rijkswaterstaat heeft goed naar ons geluisterd en onze voorstellen grotendeels overgenomen. We hopen alleen dat de sluisroute eerder open kan gaan’’, aldus Kees Joustra. Een ander project waarover hij met zijn collega’s intensief in gesprek is, is de realisatie van zogenoemde doorfietsroutes in de regio. Het zijn fietsverbindingen over asfalt, met goede verlichting, bewegwijzering, fietsvriendelijke verkeersregelinstallaties en goede fietsenstallingen bij alle voorzieningen langs de routes. ,,Je wordt als fietser echt in de watten gelegd.’’ Drie van die routes moeten volgens de Fietsersbond lopen over Velsens grondgebied, te weten het traject vanaf de veerpont naar de Westelijke Randweg in Haarlem, het traject vanuit de IJmuider haven langs het Noordzeekanaal naar Amsterdam Sloterdijk en het traject vanuit Velsen via de Waarderpolder naar de N200 richting Amsterdam.

,,Onze fietspaden bieden straks te weinig ruimte door de komst van allerlei nieuwe fietsachtige voertuigen. We zijn daarom erg blij met de uitspraak van wethouder Bram Diepstraten, die heeft gezegd dat het tijdperk waarin de auto nummer 1 was, nu echt voorbij is. Laten we hiermee starten bij de doorfietsroutes.’’ Een positieve ontwikkeling is de aanleg van een fietspad langs de busbaan die sinds enige tijd de gemeente Velsen doorsnijdt.

Toch valt ook daar nog winst te behalen. Silvia wijst op een klein bordje aan een lichtmast langs dit fietspad: ,,Kijk, voor fietsers is de verlichting alleen in de spits aangeschakeld, terwijl de verlichting langs de weg voor het autoverkeer de hele nacht mag branden. Laat de verlichting voor de fietser gewoon hele nacht aan; desgewenst gekoppeld aan detectie of er een fietser rijdt.’’

Contact

De actieve kern van de Fietsersbond afdeling Velsen onderhoudt zo veel mogelijk contact met de leden. In regionaal verband verschijnt enkel malen per jaar het blad ‘Haarlemmer Wielen’, dat aan alle leden wordt verzonden en op internet voor iedereen te downloaden is. Leden kunnen ook bij de afdeling terecht om knelpunten in het verkeer te melden.

Daarnaast is er de Fietsflits, een vanuit de landelijke organisatie maandelijks verstuurde digitale nieuwsbrief met nuttige informatie voor fietsers.

Via www.fietsersbond.nl kan men zich inschrijven als lid. (Tekst en foto: Bos Media Services)

Dit artikel verscheen in De Jutter, 20-01-2020 en is met goedkeuring van Bos Media Services geplaatst.

Categorieën