Behoud het fietspad aan de oostzijde van het Houtplein

Maak van het Houtplein geen verkeersknoop

2017-09-30-Schets-Houtplein

Geachte raadsleden,

Maak van het Houtplein geen verkeersknoop.
Behoud  het fietspad aan de oostzijde van het Houtplein.

Op 5 oktober bespreekt de commissie Beheer de kredietaanvraag voor het Houtplein. De vergaderstukken bij dit overlleg vindt u aan het eind van dit bericht.

Uit het ambtelijk overleg dat wij voeren, is het waarschijnlijk dat het college het oude ontwerp uit 2012 nieuw leven wil inblazen. Wij vragen u het ontwerp aan een kritische analyse te onderwerpen, want het ontwerp is fietsonvriendelijk en fietsonveilig en slecht voor de bus.

Om onverklaarbare reden komt er geen fietspad aan de oostzijde van het plein, aan de kant van het Provinciekantoor. Alle fietsers worden samengevoegd (met de auto’s) aan de westzijde van het plein. Dit betekent onnodig oversteken en een onontwarbare verkeersknoop bij de Tempeliersstraat.

Alle fietsers (meer dan tienduizend per dag) moeten daar de busroute gaan kruisen. Het gaat om 900 bussen per dag, in de spits rijdt er zelfs elke 40 seconden één bus. Met de huidige aantallen fietsers is dat al gevaarlijk en lastig, maar straks met fietsers in tweerichtingen komt de bus er niet meer doorheen. Daarom eiste de provincie in 2012 dat de busroute in de voorrang gelegd zou worden met mogelijkerwijs verkeerslichten die direct op groen springen voor de bus. De situatie blijft, ook met verkeerslichten, gevaarlijk omdat de bus slecht zicht heeft op het fietsverkeer dat in noordelijke richting rijdt.

Maak geen tweede Kenaupark

Dat is ‘knutselen’ aan een probleem dat er nu niet is. Waarom moet het fietspad aan de oostzijde van het plein verdwijnen? Wat lost dat op? Het creëert meer problemen dan het deze oplost. Fietsers zullen massaal bij het Frederikspark (bij ABN-Amro) de stoep op schieten en hun weg aan de logische kant van de weg (rechts dus) vervolgen. Dat fietsers het zekere voor het onzekere nemen, blijkt in het Kenaupark: daar wordt massaal over de stoepen gefietst. Niet omdat het mag, maar omdat het onlogisch en gevaarlijk is om over de weg te fietsen.

Het Houtplein moet volgens de gemeente een aantrekkelijk verblijfsgebied worden. Het is maar de vraag of je van dit plein aan de oostzijde -waar weinig activiteiten zijn- een aantrekkelijk verblijfsgebied kunt maken. Er zou dan geen plek meer zijn voor een fietspad aan de oostzijde. Die ruimte is er natuurlijk wel, maar de ontwerpers vinden dat niet mooi. En buspassagiers zouden het fietspad moeten oversteken, tja… dat is toch bij alle bushaltes zo?!

We zeiden het al: dit ontwerp is ook slecht voor de bus. Bussen halteren achter elkaar, waarbij de later arriverende bus op de voorligger moet wachten tot deze is vertrokken.

Wij komen graag bij uw fractie langs voor een toelichting.

Vergaderstukken:

(https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2017/12-september/10:00)

Presentatie:

In de bijlage een presentatie met het ontwerp (uit 2012) en ons voorstel dat tegemoetkomt aan de wensen om het Houtplein ‘mooier’ te maken. Tevens vindt u er een schets

Met vriendelijke groet,
René Rood, Rob Stuip, Mark Hunting
Fietsersbond Afdeling Haarlem, 06 45472287

pdf ⋅ 418 KB

2017-09-29-Houtplein-maak-er-geen-verkeersknoop-van

Download

pdf ⋅ 814 KB

2017-09-25-Fb-Behoud-fietspaden-Houtplein

Download

Categorieën

Geef een reactie