Nieuwsbrief 2017-09 Kenaupark en Houtplein

Update Kenaupark

Haarlem, 17 september 2017
LS,
Allereerst willen wij jullie hartelijk danken voor de steunbetuigingen
Kenaupark die we van jullie mochten ontvangen. Het aantal reacties via de
mail is boven verwachting en bedraagt nu (zondag 17 september) 81. Er zijn
ook reacties via Facebook ontvangen: 32  en 55 likes. Ik heb van alle mails
een bloemlezing gemaakt. De 81 mensen die gereageerd hebben ontvangen deze
mail. De bloemlezing wordt onderdeel van ons pleidooi bij de Rechtbank. De
rechtszitting wordt gehouden op donderdag 5 oktober om 15.15 uur.
Geïnteresseerd? Kom naar het Simon de Vrieshof 1 (bij de Appelaar).
Er komt dan nog geen uitspraak. Die verwachten we 4 tot 6 weken later.

Nog drie vragen:
1.      Hoe meer reacties, hoe beter. Vraag aan familie, vrienden en
bekenden die de situatie op het Kenaupark kennen, ook een mail naar ons te
sturen: [email protected]
2.      Steun ons door lid te worden van de fietsersbond. Een lidmaatschap
is er al vanaf € 25 per jaar; wij kunnen uw steun heel goed gebruiken:
www.fietsersbond.nl
3.      Ben je geïnteresseerd in de lokale afdeling van de Fietsersbond:
ondersteun ons door actief lid van de Fietsersbond Haarlem te worden.

Met vriendelijke groet,
René Rood
Fietsersbond Haarlem

PS1 KENAUPARK-KINDERHUISVEST
Niet bij iedereen bekend. De werkzaamheden op het Kenaupark zijn nog niet
afgerond. De fietsers die, komende uit zuidelijke richting via de
Kinderhuisvest, konden tot voor kort in de voorrang doorfietsen richting
station. De voorrangssituatie wordt gewijzigd. Het verkeer richting vanuit
de Kinderhuisvest richting Parklaan krijgt na de reconstructie voorrang op
de rechtdoor gaande fietsers. Het zicht achter de overstekende fietser is
slecht. Het wegdek wordt asfalt en de snelheid blijft 50 km/u. Ook deze
verslechtering komt in de rechtszaak aan de orde.

PS2 HOUTPLEIN
Vooruitlopend op een discussie die komende maand gaat beginnen.
HET HOUTPLEIN wordt binnenkort onderhanden genomen. Het plan is om het
fietspad langs het Provinciehuis op te heffen en aan de overzijde een
tweerichtingen fietspad te maken. Dat betekent dat de fietsers in 2 –
richtingen uit de voorrang worden gehaald en moeten wachten op het
busverkeer dat de Tempelierstraat in en uit rijdt. Er fietsen ongeveer
10.000 fietsers per dag over deze kruising en komen 900 bussen per dag over
de kruiding. In de spits passeert er iedere 40 seconde een bus. We willen
geen tweede Kenaupark!! Voor meer informatie, raadpleeg onze website:
haarlem.fietserbond.nl

Categorieën

Geef een reactie