Persbericht FB Haarlem Waarderbrug

Donderdag 24-5-2012. is in de commissie Beheer de Waarderbrug aan de orde geweest. De Haarlemse gemeenteraad heeft enkele maanden geleden in een motie het Haarlemse gemeentebestuur opgedragen op zo kort mogelijke termijn tweerichting verkeer voor auto’s mogelijk te maken. De Fietsersbond heeft kennis genomen van de verkeerskundige en financiële gevolgen en vindt dat dit voorstel meer problemen creëert dan het oplost. De Fietsersbond is dus mordicus tegen het voornemen autoverkeer in twee rijrichtingen toe te staan. De redenen waarom kunt u lezen in ons persbericht. Tevens treft twee bijlagen aan. Deze gaan over onderzoeken uit 2008 en 2012 waarin klip en klaar wordt verwoord is dat twee richtingen autoverkeer op de Waarderbrug niet gewenst is.

Voor nadere vragen kunt u contact opnemen met ondergetekenden (zie verder persbericht).

Jaap Moerman
René Rood

Fietsersbond afdeling Haarlem

Persbericht Waarderbrug 22-5-2012

Nota Waarderbrug B+W 2008

Nota Waarderbrug B+W 2012-04

Categorieën

Geef een antwoord