Sluiting spoorwegovergangen Leyduin en Laan van Alverna

Op 29-01-2012 hebben wij een persbericht gestuurd aan het Fietsplatform en Prorail over de voorgenomen sluiting van de spoorwegovergang Laan van Leiduin. Deze spoorwegovergang wordt door veel fietsers recreatief gebruikt.  Wij hebben Prorail verzocht te zoeken naar een alternatieve én veilige overweg tussen Manpadslaan en Zandvoorstelaan ter compensatie van de twee op te heffen overwegen. Er ontstaat een maaswijdte van 3 km en de recreatieve druk op de duinen en strand is al hoog en zal alleen maar toenemen. Lees meer in het persbericht van 29-01-2012

Prorail wil de overgang afsluiten en een nieuwe weg aanleggen langs de spoorlijn in de richting station Heemstede-Aerdenhout. Zodra de weg er is, kan de onveilige overgang dicht, aldus ProRail. De gemeente heeft een voorstel gelanceerd om een nieuwe ontsluitingsweg te realiseren aan de westzijde van de spoorbaan ten zuiden van het NS-station. Deze biedt alleen toegang voor het bestemmingsverkeer en langzaam verkeer. In het voorjaar van 2013 start de uitvoering nadat alle procedures zijn doorlopen.

Hieronder vindt u ook onze inspraakreactie bij de gemeente Heemstede

(foto:© FB afd Haarlem en Regio)

2012-07-05 Omwonenden tegen weg langs spoorlijn

he_2012-3_opheffen_spoorwegovergangenkaartbeeld_fietspaden_en_routes_aug2012.pdf

28-06-2012 Afsluiting spoorwegovergang

he_2012-3_opheffen_spoorwegovergangen_kaartbeeld_fietspaden_en_routes_aug2012.pdf

29-01-2012 Sluiting overgang Leyduin

Categorieën

Geef een antwoord