Albert Schweitzerlaan, touwtrekken voor veilige fietsroute

 

Al twee jaar zijn we met de gemeente aan ’t steggelen en nog zijn we er niet uit. Waarom kan in de Schweitzerlaan niet, wat in de Italiëlaan wel kan? Het riool wordt vervangen, dus de weg kan worden heringericht. De straat is breed, twee rijstroken en twee fietsstroken. Tot onze verbazing toonde het eerste ontwerp een straat van 4 meter breed! 

Weet u wel hoeveel auto’s door deze straat rijden? “Nee”, dat wist de ontwerper niet, “Er is niet geteld.” Waarop baseer je je ontwerp dan? “OK, we gaan tellen.” Wat blijkt: er gaan 5500 à 6000 auto’s per dag door de straat. Dat wordt een gehaktmolen! “OK, we doen er anderhalve meter bij, de straat wordt 5,50 m.” Waarop baseer je die maat? “Dat is veilig, het wordt een 30 km/u straat”. Veilig? 5,50 is juist een gevaarlijke maat, een ‘kritisch profiel’ voor fietsers. Bij inhaalmanoeuvres worden fietsers afgesneden. “Nee hoor, dit profiel past het best bij de principes van een Duurzaam Veilige inrichting. Dit biedt de beste kans op een handhaafbare 30km/uur zone.” Beste kans, maar dit is toch geen loterij?

Maar moeten we de politie tevreden stellen (dat ze kunnen handhaven) of moeten we de straat inrichten zodat er een veilige plek voor fietsers is? De gemeente kan het probleem van de politie toch niet oplossen? Zolang het Openbaar Ministerie weigert om te handhaven op 30 km/u wegen is er geen oplossing voor wegen als deze. ‘Maak de weg maar wat smaller’, heeft niets te maken met verkeerskunde. En er is meer dan veiligheid: namelijk ook de herkenbaarheid en het comfort van de fietsroute. Dat is ook het beleid van de gemeente. Verwacht overigens niet teveel van de politie. Ook op de Van Dalenlaan in Santpoort-Zuid, een ontsluitende weg die geheel conform de Duurzaam Veilig principes is ingericht (klinkers, zonder wegindeling, rechts voorrang, met 30 km/u drempels) weigert de politie te handhaven. Waarom? “Er wordt te hard gereden.” Het voorstel van de wijkraad, bewoners en Fietsersbond is een inrichting die er al ligt op de Altenastraat in Haarlem-Noord (zie foto), en de Italiëlaan met asfalt fietsstroken en een rijloper van klinkers.

Categorieën

Geef een antwoord