Rode Loperbrug kan er komen

 

Het college kan gaan komen met een voorstel voor de Rode Loperbrug. Een brug in het verlengde van de Rode Loper over de Schotersingel langs het Dolhuys naar Haarlem Noord. Het college heeft tot dusver geen keuze gemaakt, maar biedt de raad de keuze tussen 4 varianten.

  • Variant 1: de Schotersingelbrug;
  • Variant 2: Frans Hals variant (met een tweerichtingen fietspad aan de westzijde van de Kennemerbrug);
  • Variant 3: een tweerichtingen fietspad tussen Cronjé en Kennemerbrug;
  • Variant 4: de huidige fietspaden upgraden.

6 insprekers spraken de commissie Beheer toe:
ROVER, wijkraad Binnenstad, het Dolhuys, wijkraad Indischebuurt-Noord en Fietsersbond, allen voorstander van de brug. Wijkraad Frans Hals sprak in tegen de brug.

Voor D66 is het duidelijk dat de 3e en 4e variant niks opleveren. De Frans Hals variant is technisch onuitvoerbaar, kost groen en levert ook een extra brug op. Maar de aantasting van het stadsgezicht wordt in de fractie zwaar gewogen. De D66 fractie is verdeeld: 3 voor, 2 tegen, 1 lid twijfelt, en 1 lid was bij de fractiebespreking afwezig.

De SP kiest voor variant 1, dat is de beste oplossing. Al ziet Jan van de Manakker nog liever een fietstunneltje onder het Kennemerplein door.

Het CDA pakt het verkiezingsprogramma erbij: het CDA is tegen een fietsbrug. Maar de Frans Halsvariant wil het CDA ook niet. De Cronjévariant was nog iets geweest als de nieuwe winkeliersvereniging niet van standpunt was veranderd. Die wil ook de brug. Blijft over: variant 4. “Wordt dan het probleem opgeheven?”, stelt Wim Catsman zichzelf de vraag, “nee, maar we moeten een beetje spaarzaam zijn.”

Voor Haarlem Plus is opwaarderen van de huidige fietspaden de enige optie.

GroenLinks stelt dat dit een van de belangrijkste bruggen van de stad gaat worden, een aanwinst voor de stad. Wel graag landschappelijk aangepast aan de plek.

PvdA complimenteert de wijkraad met het in kaart brengen van de fietsstromen, maar dat lost de druk niet op. De PvdA vindt dat het zo druk is op deze route dat er een extra voorziening moet komen. De PvdA kiest voor het ontvlechten van de verkeerstromen, de kortste route, de historische route, en het kost geen bomen. En dat is variant 1.

De Actiepartij vindt dat de Schotersingelbrug ten koste gaat van het aanzicht van de singel en kiest daarom voor het opwaarderen van de huidige fietspaden.

OPH ziet dat hier veel fietsers rijden. De enige logische route is variant 1. Graag een beetje klassieke brug.

VVD is teleurgesteld over de inhoud van de nota. De VVD is een groot voorstander van het oplossen van de knoop, maar ook van het groen van het Bolwerk. “Wij willen het goed oplossen, de wijkraad Frans Hals en de Fietsersbond serieus nemen. De VVD wil een goede onderbouwing van het college zien voordat het 1,2 miljoen wil uitgeven.”

Tellen levert op:

  • Variant 1: GL (7), PvdA (7), SP (5), D66 (3 voor), OPH (1) = 23
  • Variant 2 en 3: geen
  • Variant 4: CDA (3), Haarlem Plus (1), Actiepartij (1)
  • VVD en FR spraken zich niet uit.

07-06-2012 Rode Loperbrug kort

2012-07-12_inspreken_cie_beheer_-_rode_loperbrug

Categorieën

Geef een antwoord