Bestemmingsplan Nieuwstad aangenomen


Bestemmingsplan Nieuwstad
Bij de gemeenteraadsvergadering van 1 november is het bestemmingsplan 
Nieuwstad (gemeente Haarlem) aangenomen. Het bestemmingsplan maakt de aanleg van de fietsbrug over de Schotersingel en het doortrekken van de Rode Loper naar Noord mogelijk. 

Aanstaande dinsdag 6 november wordt in het college van B&W de vervolgstap behandeld: het vervolgkrediet Stationsplein waarin de fietsbrug en toeleidende fietspaden is opgenomen. Het besluit ligt sterk onder vuur ivm bezuinigingen en de inbreuk op het Bolwerk. Maar om met wethouder Cassee te spreken “consistent beleid is geen bezwaar”.

Stemming rondom het bestemmingsplan Nieuwstad 
De VVD diende een amendement in om de fietsbrug uit het bestemmingsplan te 
schrappen. Een meerderheid van PvdA, GroenLinks, D66 en Sociaal Lokaal steunde het amendement van de VVD niet. D66 overigens met grote moeite: “Het amendement van de VVD zet ons voor het blok, maar we zijn het met de wethouder eens dat het zakelijk moet worden bekeken. We strijken de hand over het hart en steunen het amendement niet”, aldus fractie voorzitter Louise van Zetten. Het amendement van de VVD kreeg steun van CDA, SP, OPH, Haarlem Plus, Actiepartij en Fractie Reeskamp en werd daarmee verworpen.

Fietsersbond afdeling Haarlem en Regio
De Fietsersbond is groot voorstander van het doortrekken van de Rode Loper. 
Het is zo druk op de fietspaden vanuit Haarlem-Noord dat er een extra fietsverbinding bij moet komen. De Binnenstad is meer en meer afhankelijk van bezoekers die op de fiets naar de stad komen. De fietsbrug ontvlecht de drukke verkeersstromen op het Kennemerplein en verbetert daarmee ook de doorstroming van OV en autoverkeer.

De route langs het Dolhuys is een historische route, en gaat niet ten koste van bomen. Het Dolhuys werd gebouwd op een splitsing in de toenmalige verbindingen die later abrupt afgebroken is door de aanleg van de Bolwerken. Het Dolhuys steunt het plan, evenals ROVER, wijkraad Binnenstad, en wijkraad Indischebuurt-Noord. Wijkraad Frans Hals heeft bezwaren tegen de inbreuk van de brug op het historische karakter van het Bolwerk.

Vier varianten
Alle andere varianten lossen de verkeersknoop niet op, zijn onveilig, of 
duurder of gaan ten koste van veel bomen en parkeerplaatsen. 12 juli besprak de commissie Beheer een discussienota met 4 varianten:
1. De 
Schotersingelbrug, een brug in het verlengde van de Rode Loper over de Schotersingel langs het Dolhuys;
2. Frans Hals variant met een 
tweerichtingen fietspad aan de westzijde van de Kennemerbrug;
3. 
Cronjévariant, een tweerichtingen fietspad tussen Cronjé en Kennemerbrug;
4. 
De huidige fietspaden upgraden.
Het was voor de commissie duidelijk dat de 
varianten 3 en 4 niks opleveren. De Frans Hals variant is technisch onuitvoerbaar, kost groen en levert ook een extra brug op. In 2008 had de gemeenteraad in feite al besloten tot aanleg van de fietsbrug over de Schotersingel. Als het even anders had gelopen had de fietsroute er in 2009 kunnen liggen, maar de nieuwe fietsbrug kwam in politiek vaarwater.

2012-11-03 HD Eerste horde fietsbrug Bolwerken genomen

Geef een reactie