Jaarvergadering 2013

Hier vindt u de stukken van de jaarvergadering 2012.
Deze wordt/is gehouden op 27 januari 2013 in het gebouw: ABC Architectuurcentrum, Groot Heiligland 47, Haarlem

Benodigde stukken voor de vergadering:

  • Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2013
  • Jaarverslag Coördinatiegroep over 2012
  • Concept Verslag Algemene Ledenvergadering 2012-01-29
  • Jaarverslag Werkgroep Bloemendaal over 2012
  • Jaarverslag Werkgroep Haarlem over 2012
  • Jaarverslag Werkgroep Heemstede over 2012
  • Jaarverslag Werkgroep Velsen over 2012

Presentaties tijdens de Algemene Ledenvergadering:

  • Presentatie van Frank Kool (beleidsambtenaar Gemeente Haarlem) tijdens jaarvergadering: stand van zaken Fietsparkeren Haarlem
  • Presentatie van William Nederpelt (Fietsersbond : Fiets geparkeerd in Haarlem
  • Presentatie Jaap Moerman (Fietsersbond werkgroep Haarlem): Jaaroverzicht 2012 FB Haarlem en Regio
⋅ 3 MB

presentatie_frank_kool_-_stand_van_zaken_fietsparkeren_haarlem_jaarvergadering

Download

⋅ 2 MB

presentatie_william_nederpelt_-_fiets_geparkeerd_in_haarlem_jaarvergadering

Download

⋅ 3 MB

presentatie_jaap_moerman_-_jaaroverzicht_2012_fb_haarlem_en_regio

Download

⋅ 141 KB

2012_jaarverslag_coordinatiegroep

Download

⋅ 337 KB

2012_jaarverslag_werkgroep_haarlem

Download

⋅ 46 KB

2012_jaarverslag_werkgroep_heemstede_def

Download

⋅ 54 KB

2012_jaarverslag_werkgroep_bloemendaal

Download

Categorieën