Albert Schweitzerlaan – wel of geen fietsstroken?

Haarlem, 17-12-2012 Wordt de Albert Schweitzerlaan nu wel of niet ingericht als de Italiëlaan? De commissievergadering van 13 december leverde aldus voorzitter Paul Marselje een ‘schijnbare meerderheid voor een alternatieve inrichting’ op.

Roel Schaart (PvdA) hield een pleidooi voor het voorstel van wijkraad Meerwijk en de Fietsersbond. “De Albert Schweitzerlaan bestaat uit drie delen, het stuk vanaf de Groningenlaan heeft fietsstroken, het doodlopende stuk naar het Leonardo da Vinciplein wordt een fietsstraat, en daartussenin maakt u een klinkerweg?!” SL vulde aan: “Dat moet op elkaar aansluiten. Is de snelheid een probleem? Maak dan een paar knappe drempels. Er rijdt geen bus meer.”

SP, HP, AP sloten zich daarbij aan. Verrassend genoeg was het alleen GroenLinks die zich achter het voorstel van B&W schaarde. Argumenten ontbraken. Hessel Kruisman: “Ik ben geneigd om naar het PvdA voorstel te kijken, maar wat is waarheid? Er moet maar eens een klap op gegeven worden.” “Wat?”, interrumpeerde Jan van de Manakker, “We hebben jaren gesteggeld over fietspaden van rood asfalt, daar is ‘ja tenzij’ uitgekomen.”

De verlate Jur Visser (CDA) kwam binnen stiefelen en had weinig woorden nodig: “Eens met Roel Schaart.” Maar omdat D66 afwezig was en de VVD nog geen standpunt innam, is het onduidelijk of er een meerderheid in de gemeenteraad is. Voorlopig moeten we dus uitgaan van de conclusie van Paul Marselje (D66), die als voorzitter niet aan de discussie kon deelnemen.

Wethouder Rob van Doorn: “Als we een brede weg maken, dan worden 30 km drempels lanceerinstallaties. Je moet een keuze maken. Fietsstroken kunnen ook een vorm van schijnveiligheid zijn. Maar indien u van oordeel bent om een andere inrichting te kiezen, dan neem ik het terug.” “D66 liet in januari weten ook achter het voorstel van Roel Schaart te staan. Er is dus een meerderheid voor een alternatieve inrichting, het voorstel van wijkraad en Fietsersbond.” D66 liet in januari weten ook achter het voorstel van Roel Schaart te staan. Er is dus een meerderheid voor een alternatieve inrichting, het voorstel van wijkraad en de Fietsersbond.

Wordt vervolgd in januari 2013.

Albert Schweitzerlaan – wel of geen fietsstroken?

Categorieën

Geef een antwoord