Geen draagvlak voor alternatief Wijkraad Frans Hals voor Rode Loper Noord

Haarlem, 9-2-2013
Geen draagvlak voor alternatief Wijkraad Frans Hals voor Rode Loper Noord

Bewoners van de Frans Halsstraat zien niets in het alternatieve plan van wijkraad Frans Hals voor de Rode Loper Noord. Dat blijkt uit een buurtonderzoek van de Fietsersbond onder de bewoners van de Frans Halsstraat. En een verrassende uitslag: bijna de helft van de bewoners steunt de aanleg van de Dolhuysbrug! 


Hieronder treft u het perbericht aan dat wij daarover hebben verzonden.
Ook de enquête die we hebben gehouden, vindt u in de bijlage. 

2012-02 Persbericht buurtenquete

2012-02 Enquête bewoner Frans Halsstraat

Categorieën

Geef een antwoord