Wijkraad Frans Hals trekt alternatief Rode Loper Noord in

Haarlem, 23-02-2013

De Wijkraad Frans Hals laat haar alternatieve plan voor de Rode Loper Noord vallen. Dit is het gevolg van de enquête die de Fietsersbond hield onder de bewoners van de Frans Halsstraat. De bewoners zijn tegen dit alternatief, omdat het ten koste zou gaan van bomen en parkeerplaatsen. 

De gemeente ontvouwde in 2003 ‘De Rode Loper’, een fietsroute van Hema tot Ripperda, via een fietsbrug langs het Dolhuys. De Rode Loper Noord ontlast het drukke Kennemerplein. In 2011 kwam de wijkraad Frans Hals met een alternatief plan. Dat plan hield rekening met de verkeersknoop op het Kennemerplein, maar zou de kap van 10 bomen en de opheffing van 15 parkeerplaatsen betekenen in de Frans Halsstraat.

2013

Er blijkt nu dat er geen draagvlak is voor deze alternatieve route. De wijkraad schrijft op haar website: “Naar aanleiding van een discussie met een vertegenwoordiging van de bewoners van de Frans Halsstraat in de wijkraadsvergadering van 14 februari 2013 heeft de wijkraad besloten haar variant het tracédeel met een tweerichtingenfietspad door de Frans Halsstraat te laten vervallen, omdat vrijwel iedereen in die straat daartegen blijkt te zijn.” 

De wijkraad blijft gekant tegen de Dolhuysbrug en zegt nu dat er niets hoeft te veranderen aan de verkeerssituatie op het Kennemerplein. Voorzitter Ed van Leersum zei tijdens het debat op 20 februari in de Pletterij: “Tegeltje erbij op de huidige fietspaden en het is klaar.”

DOLHUYSBRUG EN BOMEN

Nu is de wijkraad een petitie gestart tegen de Dolhuysbrug en heeft pamfletten in de buurt uitgedeeld. De informatievoorziening over de Dolhuysbrug strookt echter niet met de feiten. De wijkraad stelt dat er 11 bomen moeten worden gekapt voor de Dolhuysbrug. Dit is onjuist. Er staan in totaal 11 bomen tussen de Schotersingel en het Kruisweg-viaduct. Die zouden allemaal ommoeten? Nee! Het is vreemd hoe de gemeente dit bomenonderzoek heeft gedaan (Zie B&W nota van 20 november jl.): in een strook ter breedte van 10 meter wordt ‘op papier’ alles gekapt. Vervolgens stelt de nota dat voet- en fietspad kunnen worden gescheiden. Dat is een heel ander verhaal dus. Maar de suggestie wordt gewekt dat alles om moet. Zie het plaatje hieronder.
 
Door het voetpad en fietspad te scheiden is het niet nodig om bomen te kappen. Het fietspad kan komen op het huidige verharde gedeelte naast het Dolhuys. Een nieuw voetpad kan gemaakt worden aan de andere zijde van de bomenrij. In feite ligt er nu al 3,65 m verharding langs het Dolhuys.

Op haar website schrijft de wijkraad zelf een stuk genuanceerder over de Dolhuysbrug en de bomenkwestie. De wijkraad heeft dezelfde kritiek als wij op de B&W nota: “Erg duidelijk is de informatie niet”

De variantenstudie van B & W Haarlem vindt u in de bijlage.

2012-11-20 Variantenstudie B&W Standpunt Rode Loper Noord

Categorieën

Geef een antwoord