Haarlems Dagblad interviewt Fietsersbond over Rode Loper Noord

Haarlem, 5-4-2013
Het Haarlems Dagblad benaderde ons voor een wandeling langs het traject waar de rode loper naar noord moet komen. In bijgaand artikel vindt u het verslag.

Het hele traject – inclusief aanpassing van fietspaden en Dolhuysbrug – kost zo’n 1,2 tot 1,4 miljoen euro. De provincie betaalt de helft. Dus hoeft Haarlem zelf nog maar 6 ton ergens vandaan te halen. Een meerderheid van de gemeenteraad is voor het doortrekken van de Rode Loper, maar legt zich neer bij het argument van het college dat er geen geld is. Maar er is wèl 6 ton voor het openstellen van de Waarderbrug voor auto’s. Wij vinden dat de gemeente zicht niet realiseert hoe belangrijk het is om te investeren in doorgaand fietsverkeer. Een gemiste kans.
“Investeren in de fiets levert meer op dan investeren in andere soorten vervoer”, aldus wethouder Wiebes (VVD) van Amsterdam, in Trouw van 25 maart. “Amsterdam heeft berekend dat de verschuiving van auto- naar fietsverkeer per jaar zelfs 20 miljoen euro oplevert die anders aan wegen en straten zou moeten worden besteed, en 50 miljoen om de luchtkwaliteit op peil te houden.”

Het artikel uit het Haarlems Dagblad van 2013-04-13 en de ingezonden brieven daarover zijn bij ons op te vragen (titel artikel: Fietsersbond vindt doortrekken Rode Loper naar Noord noodzakelijk).

Categorieën

Geef een antwoord