Laantje van Alverna: oproep: maak bezwaar (voor 21 juni) voor behoud spoorovergang

foto:Fietsersbond afdeling Haarlem en Regio

OPROEP

Maak bezwaar tegen de sluiting van de overweg bij het Laantje van Alverna. Houd de overweg open voor wandelaars en fietsers.

Bent u ook regelmatig gebruiker van de spoorwegovergang Laantje van Alverna om richting klooster, binnenduinrand, waterleidingduinen of de wandelroutes in Aerdenhout te gaan wandelen of fietsen? Of om naar de paarden te gaan?

Het college van Heemstede heeft een omgevingsvergunning verleend aan ProRail om een nieuwe ontsluitingweg aan te leggen. ‘Verstopt’ in dit besluit zit de sluiting van de overweg voor alle verkeer. De nieuwe weg is een goede oplossing voor de bewoners van het laantje, maar de sluiting van de overweg dupeert vele recreatieve wandelaars en fietsers, met name uit de Heemsteedse wijken aan de oostzijde van de Leidsevaart (oa Geleerdenwijk, Rivierenbuurt). Er maken op een zonnige dag wel 1000 recreatieve passanten gebruik van deze overweg. 

ProRail is voornemens om ook de zuidelijker gelegen overweg bij Leyduin sluiten.

Wij roepen gemeente Heemstede op om als voorwaarde bij de vergunningsverlening aan ProRail de overweg (versmald en beveiligd) open te houden voor wandelaars en fietsers.

Bezwaar maken kan t/m donderdag 20 juni.

T/m 20 juni kan bezwaar worden ingediend tegen de verleende vergunningen, de aanleg van de weg en het aanleggen van watergangen. (De sloten aan weerzijden van het spoor worden door-getrokken, waardoor de overweg verdwijnt.) Doe een briefje in de bus van het gemeentehuis vóór 21 juni, met de tekst ‘Bezwaar tegen omgevingsvergunningen voor aanleggen ontsluitings-weg en nieuwe watergang Laantje van Alverna’, uw naam en adres, datum en de reden waarom u bezwaar heeft. Dat mag ook handgeschreven en kort.

Verzoek het Onbeveiligd Particulier Overpad in de verbinding van de Leidsevaartweg naar de Boekenroodeweg (Laantje van Alverna) om te zetten naar een openbare spoorwegkruising.

Bezwaarschriften moeten (op papier) worden aangeleverd met naam en adresgegevens.

Voorbeeld brief voor bezwaar sluiting spoorovergang

Categorieën

Geef een antwoord