Motie aangekondigd open houden overweg Laantje van Alverna

Foto hierboven: voorbeeld Bewaakte voetgangersoverweg Spoorlijn Amsterdam-Haarlem (Batterijweg-Haarlemmerstraatweg) Google maps

In de raadscommie van de gemeente Heemstede is een motie toegezegd om de spoorwegovergang bij het Laantje van Alverna open te houden

Verslag raadscommie Gemeente Heemstede 17-06-2013 door Jaap Moerman, Fietsersbond.

Wethouder: “Voetgangers en fietsers zijn illegaal op Laantje van Alverna”.

De Raadscommissie wil de overweg open houden voor wandelaars en fietsers. Een meerderheid van de Heemsteedse raadscommissie was maandagavond 17 juni bij de behandeling in de Commissie Ruimte ervan overtuigd dat er te snel gehandeld was in het proces voor het afsluiten van de overweg Leidsevaartweg – Laantje van Alverna.

De gemeenteraad komt op 27 juni met een motie om het college opdracht te geven te gaan onderhandelen met ProRail voor het openhouden van de overweg voor voetgangers en fietsers. Alleen de VVD steunde het college in haar standpunt dat de overweg helemaal dicht moet.

Namens Wandelnet sprak Vladimir Mars. Hij legde de commissie uit dat het ProRail moet zijn ontgaan dat het hier om een openbare overweg gaat. Dit op grond van het verjaringsartikel van de verkeerswegenwet, ook wel het ‘kerkenpad-artikel’ genoemd. “ProRail is niet bevoegd de overweg te sluiten aangezien de weg al meer dan 30 jaar wordt gebruikt”, aldus Mars.

Wethouder Van de Stadt (ruimtelijke ordening, VVD) reageerde furieus. “Wij gaan er niet over. Wij geven ProRail vergunning om de overweg voor auto’s af te sluiten. Het is aan hun of ze het ook voor voetgangers en fietsers willen afsluiten. Dat is hun zaak.” En vervolgde de wethouder: “De overweg is van ProRail… Tja, dat er illegaal gebruik van wordt gemaakt door wandelaars, daar kan ik niets aan doen.”

“Zijn de wandelaars en fietsers die hier op zondag lopen en fietsen illegalen? Mensen lopen hier al 100 jaar!”, legde Jaap Moerman van de Fietsersbond de commissie voor. “Overigens, de gemeente geeft vergunning voor het graven van slootjes aan weerszijden van de overweg. De overweg verdwijnt dus wel degelijk!” 

“Waarom kan ProRail hier wel een nieuwe weg aanleggen, het bestaande laantje asfalteren, maar de overweg niet beveiligen?” Moerman legde een voorbeeld voor van een overweg op de spoorlijn Haarlem-Amsterdam nabij Halfweg. Een overweg voor voetgangers, die wel bewaakt is met lampen, bellen en spoorbomen.

Leuven (GL): “Als het zo is, dat er rechten zijn, is het college dan bereid in onderhandeling te gaan met ProRail?”

Van der Linden (D66): “Het is een redelijk verzoek om het open te houden voor voetgangers en fietsers. Half Heemstede loopt daar. We gooien echt iets moois weg.”

Van de Stadt: “Het is volledig illegaal. Het is een zaak van ProRail. In onze ogen is er geen veilige oplossing.”

Maas (PvdA): “We aan kijken of er een meerderheid is in de raad om een pleidooi te houden bij ProRail.”

Vd Have (HBB): “Ik fietste hier ook gewoon altijd overheen naar de hockeyclub. Ik zou wel meer willen weten van het gewoonterecht. Als al zo lang het hek openstaat dan vind ik het een beetje gek dat er door het college zo stringent gereageerd wordt.”

Van Vlijmen (CDA): “Zijn er financiële implicaties als de wethouder met ProRail gaat praten?”

Leenders (VVD): “Wij doen niet mee aan dat verzoek om met ProRail te gaan praten. Voor ons prevaleert veiligheid voor omlopen.”

Van der Stadt: “Of ProRail of Wandelnet gelijk heeft, laat Wandelnet en Fietsersbond dan maar naar de rechtbank gaan om uitspraak te doen.”

“Komt u maar met een motie als u dat wilt. Maar dit moet wel door, de discussie is goed gevoerd.”

Van Vlijmen (D66): “Maar u kunt toch ook gewoon gaan praten zonder een motie af te wachten?”

Christa Kuiper (wethouder verkeer, CDA): “ProRail heeft maar één ambitie en dat is afsluiten. Ik kan wel met ze gaan praten, maar ze willen het niet, en wie gaat het beveiligen van de overweg betalen? Ik kan het pro forma wel vragen, maar u heeft gevraagd zo snel mogelijk de ontsluitingsweg aan te leggen.”

Maas (PvdA): “Het lijkt me strategisch handig om met steun van meerderheid van de raad ProRail te laten weten dat we de overweg willen openhouden voor wandelaars en fietsers. Te meer ze straks komen met de sluiting van de andere onbewaakte overweg bij Leyduin.”

Er wordt een motie voorbereid voor de komende raadsvergadering.

Categorieën

Geef een antwoord